Grushullerne skal plejes

Grushullerne er overvokset. Dragør Kommune har påbegyndt en pleje af området.
Grushullerne. Foto: Dragør News.
Grushullerne. Foto: Dragør News.

Dragør Kommune meddeler, at fra den 15. januar påbegynder pleje af området ved Grushullerne, som i dag er klassificeret som et fredet område. Stedet er i øjeblikket overvokset og kræver nødvendig pleje. Arbejdet vil blive udført af Dragør Kommunes Vej- og Gartnerafdeling.

Målet er at genoprette cirka 2/3 af det østlige område som et åbent og udyrket græsareal. Det vestlige område langs træbeplantningen vil forblive uberørt og er ikke en del af det nuværende plejeprojekt.

For vegetationen inkluderer plejen:

  • Slåning af græs og urtevegetation
  • Rydning af tilvækst med karakter af kratbevoksning
  • Fjernelse af større busk- og vedplanter, såsom tjørn, mirabel og hyld
  • Bevarelse af udvalgte solitærtræer for at fremme biodiversitet
  • Slåning af stier i området

De store ældre træer vil forblive urørte, da de fungerer som yngle- og rasteområder for Dragørs flagermus.

Projektet er godkendt af Tårnby Kommunes Miljøafdeling for at overholde reglerne for fredningsbestemmelserne for Grushullerne. Ifølge aftalen vil Tårnby Kommune også varetage opgaven for Dragør Kommune.

Fremtiden

Fremover vil plejen af Grushullerne blive udført gennem årlig rydning for at bevare området som et udyrket græsareal.

Læs mere på Dragør Kommunes hjemmeside.

Del dette opslag: