Forvirrende husnumre efter sammenlægning

Vi markerer snart, at det er 50 år siden, at Dragør og Store Magleby blev sammenlagt. Der er stadig beviser for, at kommunen engang var opdelt. Læs hvorfor i artiklen.
”Det omvendte princip” anvendes i det der før 1974 var gl. Dragør kommune. Kendt husrække på Strandlinien 51-39. Foto: Dines Bogø, 2007.
”Det omvendte princip” anvendes i det der før 1974 var gl. Dragør kommune. Kendt husrække på Strandlinien 51-39. Foto: Dines Bogø, 2007.
20220815 DB korr | foto fra dragørnews.dk

Velkommen til “I Byen med Bogø“, hvor Dines Bogø byder ind med små lokale historier og fortællinger fra Dragør og omegn.


Kommunesammenlægningen af Dragør og Store Magleby den 1. april 1974 markerede en historisk begivenhed på Amager.

Denne fusion af to kommuner afstedkom imidlertid også en række kuriositeter, især når det kom til uddelingen af husnumre.

Før denne sammensmeltning havde hver kommune sin egen praksis med at tildele husnumre, hvilket resulterede i en interessant variation af nummersystemer på tværs af de to områder.

”Det retvendte princip” anvendes i den tidligere Store Magleby kommune. Ejendommen ”Møllebo”, opført i 1948 på Møllevej 13-23. Foto: Dines Bogø, 2009.
”Det retvendte princip” anvendes i den tidligere Store Magleby kommune. Ejendommen ”Møllebo”, opført i 1948 på Møllevej 13-23. Foto: Dines Bogø, 2009.
”Det omvendte princip” anvendes i det der før 1974 var gl. Dragør kommune. Kendt husrække på Strandlinien 51-39. Foto: Dines Bogø, 2007.
”Det omvendte princip” anvendes i det der før 1974 var gl. Dragør kommune. Kendt husrække på Strandlinien 51-39. Foto: Dines Bogø, 2007.

I dag tager vi det for givet, at vi alle har en entydig adresse bestående af et personnavn, et vejnavn og et husnummer, måske endda en etage. Men i ældre tid var det ikke altid så simpelt.

Adresseringen kunne begrænses til blot personnavnet og bynavnet, eller i tilfælde af gentagelse af navne, tilføjelsen af en stilling eller et hus- eller gårdnavn var nødvendig.

Det var først senere, at kommunerne begyndte at indføre officielle vejnavne og tildele husnumre til huse og gårde langs vejen. Dog var der ingen ensartet praksis, og mange steder beholdt man gamle navne knyttet til beboerne på vejen, som ikke figurerede i de officielle adressebøger.

En af de mest bemærkelsesværdige forskelle mellem Dragør og Store Magleby var den modsatte tilgang til husnummereringen. Mens lige husnumre normalt ligger på den ene side af vejen og ulige på den anden, valgte Dragør at anvende det modsatte princip, hvor lige numre lå til venstre og ulige til højre.

Fremmede farer vild i byen

Denne praksis fortsatte også efter kommunesammenlægningen, hvilket skabte forvirring for udefrakommende i området. Især taxachauffører og postbude for ofte vild.

Selvom de fleste danske kommuner har en standardiseret tilgang til husnummerering, er der stadig få steder, der holder fast i det modsatte princip. Odense, Ringe, Nørresundby og Esbjerg er blot nogle få eksempler. Selv i dag kan man støde på vejnavne med en blanding af lige og ulige numre på samme side af vejen, hvilket vidner om de historiske nuancer og unikke traditioner i hver enkelt kommune.

I Dragør og Store Magleby er husnumrene stadig en påmindelse om fortiden, hvor to forskellige bysamfund blev forenet, men hvor hver enkelt beholdt sine egne særegenheder, herunder de pudsige husnumre.

Om Dines Bogø

Dines Bogø har bidraget med tæt på 1.000 artikler til aviser og fagblade, 40 bøger om lokalhistorier og besættelsen, afholdt 441 foredrag og byvandringer om 40-50 forskellige emner.

Læs mere på hans hjemmesider:
Dobbeltmordet.dk
Beretning.dk
Din-Bog.dk
Lokalhistorier.dk
Sydamager.dk
Kriminalsager.dk

Dines Bogø på Wiedergården, Dragør. Foto af: Dragør News
Del dette opslag: