Fra Lade til Børnehave

Kan man placere børn i en lade? Dines Bogø fortæller om dengang Store Magleby Kommune købte en lade til kommunens børn.
Foto er taget i 1965 kort tid efter at laden var blevet ombygget til Jægervejens Børnehave. Foto: Museum Amager.
Foto er taget i 1965 kort tid efter at laden var blevet ombygget til Jægervejens Børnehave. Foto: Museum Amager.
20220815 DB korr | foto fra dragørnews.dk

Velkommen til “I Byen med Bogø“, hvor Dines Bogø byder ind med små lokale historier og fortællinger fra Dragør og omegn.


Fra Lade til Børnehave

Efter en brand 1937 i gården Lodsstræde 4 besluttede gårdejeren at opføre en ny lade på sin mark frem for inde i Dragørs gamle bydel.

Laden blev opført på et markstykke i Store Magleby, hvor de gamle markveje Lundevej og Jægervej krydsede. I dag er adressen Jægervej 30.

1938. Sydstranden med Ane Svendsens nyopført lade i baggrunden på Jægervej. Nederst i forgrunden ses arkitekt Arne Jacobsens ”Dragør Badeetablissement”, der var i brug 1933-1941. Foto: Det Kgl. Bibliotek.
1938. Sydstranden med Ane Svendsens nyopført lade i baggrunden på Jægervej. Nederst i forgrunden ses arkitekt Arne Jacobsens ”Dragør Badeetablissement”, der var i brug 1933-1941. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Gårdejeren enken Ane Svendsen i Lodstræde 4 havde matr.nr. 9 (Lodsgården, Jægergården, sydlige del af Jægervej og østlige del af Fasanvænget), så placeringen af laden var velbegrundet.

I begyndelse af tresserne købte Store Magleby Kommune laden, der blev ombygget til Jægervejens Børnehave, hvor der var rød og blå stue.

1945. Daværende Jægervej set mod nord. Bevæbnet værnepligtig CB-vagt Albert Jensen (Strandstræde 37) står ud for tysk flygtningebarak nr. 314. I baggrunden til venstre ses Ane Svensens lade. Foto: DB-Arkiv.
1945. Daværende Jægervej set mod nord. Bevæbnet værnepligtig CB-vagt Albert Jensen (Strandstræde 37) står ud for tysk flygtningebarak nr. 314. I baggrunden til venstre ses Ane Svensens lade. Foto: DB-Arkiv.

I midten af halvfjerdserne blev legepladsen udvidet, da rester af en gl. tysk cementbane fra 1944 blev inddraget. Det var også i 1975, at forældrerådsformanden fik Dragør Kommune til at forbyde personalet at ryge på børnestuerne i samtlige institutioner.

1946. Området med Flygtningelejr nr. 126. Laden ses lige uden for lejren ud for den runde lyse stribe, der en tysk rullebane, hvis forløb gav tilnavnet til området ”Den kvarte Lagkage”. I perioden 1945-47, da lejren eksisterede, blev laden anvendt som depot af lejradministrationen. Foto: Sylvest Jensen, DB-Arkiv.
1946. Området med Flygtningelejr nr. 126. Laden ses lige uden for lejren ud for den runde lyse stribe, der en tysk rullebane, hvis forløb gav tilnavnet til området ”Den kvarte Lagkage”. I perioden 1945-47, da lejren eksisterede, blev laden anvendt som depot af lejradministrationen. Foto: Sylvest Jensen, DB-Arkiv.
Ca. 1988.Legepladsen i børnehaven med det tillagte areal. Foto: Museum Amager, Lokalhistorisk arkiv.
Ca. 1988. Legepladsen i børnehaven med det tillagte areal. Foto: Museum Amager.

I 1990 skete der noget igen. Efter ca. 25 år blev børnehaven ændret til et fritidshjem, der fortsatte de næste 30 år.

Ejendomsmægleren oplyser, at grunden kan opdeles, så der kan opføres en ny villa på den gamle legeplads op mod Jægergården. Selve den ældre bygning er på 371 m2 i to etager. Efter opdeling i to grunde er Jægervej 30 på 1.1016 m2, og den frasolgte grund Lundevej 146 er på 700 m2.

15. maj 2019. Ejendommen, hvor der i børnehavens tid var rød stue nærmest og blå stue mod syd. Foto: Dines Bogø.
15. maj 2019. Ejendommen, hvor der i børnehavens tid var rød stue nærmest og blå stue mod syd. Foto: Dines Bogø.

På den udstykkede grund blev der i 2022-2023 opført en 180 m2 Lind og Risør villa.

15. august 2023. Nyopført ”Lind og Risør villa” på den frasolgte grund, Lundevej 146. Foto: Dines Bogø.
15. august 2023. Nyopført ”Lind og Risør villa” på den frasolgte grund, Lundevej 146. Foto: Dines Bogø.

Øvrige fotos fra DB-arkiv

Maj 1992. Man kunne i mange år smutte af den gl. Luftwaffe-rullebane fra Hartkornsvej til bagsiden af børnehaven.I forgrunden ses dækslet til en 1 m dyb brønd, hvor der kunne anbringes en flyverbombe, der skulle udløses i tilfælde af allierede forsøg på at indtage banerne i og uden for Københavns Lufthavn. Til venstre ses ”Dragør Kolonihaveforeningen af 18. august 1910” og helt i baggrunden ligger Jægervejens Fritidshjem. Foto: Dines Bogø.
Maj 1992. Man kunne i mange år smutte af den gl. Luftwaffe-rullebane fra Hartkornsvej til bagsiden af børnehaven.I forgrunden ses dækslet til en 1 m dyb brønd, hvor der kunne anbringes en flyverbombe, der skulle udløses i tilfælde af allierede forsøg på at indtage banerne i og uden for Københavns Lufthavn. Til venstre ses ”Dragør Kolonihaveforeningen af 18. august 1910” og helt i baggrunden ligger Jægervejens Fritidshjem. Foto: Dines Bogø.
31. oktober 2011. Jægervejens Fritidshjem er stadig i funktion. Foto: Dines Bogø.
31. oktober 2011. Jægervejens Fritidshjem er stadig i funktion. Foto: Dines Bogø.

Om Dines Bogø

Dines Bogø har bidraget med over 1.000 artikler til aviser og fagblade, 40 bøger om lokalhistorier og besættelsen, afholdt 441 foredrag og byvandringer om 40-50 forskellige emner.

Læs mere på hans hjemmesider:
Dobbeltmordet.dk
Beretning.dk
Din-Bog.dk
Lokalhistorier.dk
Sydamager.dk
Kriminalsager.dk

Dines Bogø på Wiedergården, Dragør. Foto af: Dragør News
Del dette opslag: