Kan man bade ved Nordstranden?

De bekymrende niveauer af PFAS fundet i Dragørs badevand, udgør potentielt set en sundhedsrisiko for badegæsterne. Men hvem gør noget ved det? Og kan man overhovedet bade ved Nordstranden?
Foto: DM Arkiv

Kan man bade ved Nordstranden?

Som udgangspunkt, kan man bade de fleste steder i Danmark – og Dragør er ingen undtagelse. Dog viser undersøgelser, at badevandet ikke er så rent, som vi alle går og tror.

Bekymrede borgere

Københavns Lufthavn, Danmarks største forbindelse til omverdenen, er også et emne af miljømæssig bekymring for lokale beboere i Dragør Kommune. Især i relation til lufthavnens påvirkning på det omkringliggende miljø, herunder vandkvaliteten ved Nordstranden og Den Blå Badebro i Dragør.

Udløbet 'U8' ved Nordstranden i Dragør. Her udskilles spildevandet fra Københavns Lufthavn. Foto: Dragør News
Udløbet ‘U8’ ved Nordstranden i Dragør. Her udskilles spildevandet fra Københavns Lufthavn. Foto: Dragør News

Se et kort over området her.

På billedet herover ses U8, som er et af Københavns Lufthavns udløb. Blot cirka 100 meter derfra, ligger Den Blå Badebro, som er et populært badested for borgere i Dragør, der gerne vil bade ved Nordstranden.

Her er målingerne lidt lavere end ved U8, men ikke desto mindre er hele Nordstrandsbugten i farezonen for PFAS-udslip.

Vores artikel forsøger at belyse, hvordan lufthavnen og kommunerne omkring, håndterer sin miljøpåvirkning med særlig fokus på tidligere og nuværende indsats mod forurening, såsom PFAS-forurening, og dens effekter på lokalsamfundet ved kysten.

423903985 296852690073398 8604054456526981052 n | foto fra dragørnews.dk

Hvad er PFAS?

PFAS står for per- og polyfluoralkylstoffer og er en stor gruppe af kemikalier, der er blevet brugt i mange forskellige produkter siden 1940’erne.

De er særligt kendt for deres evne til at afvise vand og olie, hvilket gør dem nyttige i alt fra non-stick pander, maling, tæpper, vandafvisende regntøj til brandskum.

Problemet med PFAS er, at de ikke nedbrydes i naturen – de er nærmest evigtvarende. Det betyder, at når de først er sluppet ud i miljøet, kan de blive ved med at cirkulere og potentielt skade levende organismer.

Konsekvenserne

PFAS i badevandet kan stamme fra forskellige kilder, såsom industriudslip og forurenet regnvand, men et særligt problem er tidligere brug af brandskum med PFAS under brandøvelser ved Københavns Lufthavn.

Disse stoffer kan være skadelige for mennesker og miljøet, da de kan påvirke immunsystemet, hormonbalancen og øge risikoen for visse sygdomme. Mødre kan også udskille PFAS gennem modermælken, så børn går heller ikke fri.

En rapport fra 2023 udarbejdet af Sundhedsstyrelsen advarer mod PFAS. De har også undersøgt nogle af de tilstande, der muligvis er forbundet med for meget PFAS i kroppen, men der er usikkerhed om det, og der er ikke entydige resultater. Det er for eksempel:

  • forhøjet blodtryk i graviditeten
  • ændring i leverenzymer (ikke leversygdom, men påvirkede levertal ved blodprøve)
  • øget risiko for bryst- og testikelkræft
  • påvirket funktion af skjoldbruskkirtlen
  • mulig øget risiko for betændelse i tyktarmen

Der forskes meget i PFAS, og i løbet af de kommende år vil vi få mere viden om, hvordan PFAS
påvirker helbredet.

Brandskum er den store synder

Brandskum indeholder ofte PFAS, fordi det hjælper med at slukke branden hurtigere ved at danne en barriere, der blokerer iltens adgang til ilden. Problemet opstår, når dette skum blev brugt til at slukke brande, især i øvelser i lufthavnen, hvor store mængder skum endte på jorden og til sidst i havet.

Dette leder til forhøjede PFAS-niveauer i både grundvandet og badevandet, hvilket kan være en sundhedsrisiko, specielt hvis man svømmer eller leger i det berørte vand. Sammenfattende er PFAS en gruppe kemikalier, der ikke nedbrydes og kan ophobe sig i miljøet og i levende organismer.

Fra 2011 blev det forbudt at bruge brandslukningsskum med PFOS, der er ét af stofferne fra PFAS-gruppen. Der findes op mod 12.000 forskellige PFAS-stoffer.

Her ses flere billeder af udløbet ‘U8’ ved Dragør Nordstrand, blot 100 meter fra Den Blå Badebro. Fotos: Dragør News

Klogere med tiden

Københavns Lufthavn har historisk taget forskellige skridt til at minimere sin miljøpåvirkning. Fra genbrugsprojekter i 1980’erne til mere nutidige initiativer til håndtering af PFAS-forurening har lufthavnen bestræbt sig på at forbedre sin miljøpraksis.

Siden 2008, før lovkravene, ophørte lufthavnen med at anvende PFAS-holdigt brandskum og påbegyndte omfattende undersøgelser og renoveringer for at begrænse spredningen af forurening. Disse tiltag inkluderer installation af renseanlæg og kortlægning af forureningens udbredelse.

Færdig om 60 år

Kemic Vandrens A/S fra Give har udviklet et avanceret rensningsanlæg til Københavns Lufthavn for at fjerne forurening med PFAS og PFOS fra tidligere brug af brandskum.

Anlægget, baseret på kulfiltre, skal tackle forureningen i både grundvand og overfladevand, hvilket er et resultat af fire års intensivt udviklingsarbejde. Denne forurening har rødder tilbage til lufthavnens brug af PFAS-holdigt skum til brandbekæmpelse frem til 2008.

Det nye renseanlæg, som gik i drift i maj 2022, vil arbejde sideløbende med et eksisterende system, også leveret af Kemic Vandrens, og skal rense vandet fra lufthavnens afvandningssystem før udledning i nærliggende vandområder.

Kemic Vandrens garanterer, at deres anlæg effektivt vil fjerne spor af PFAS-forbindelser. Dog har vi undersøgt sagen nærmere og der er tale om en periode på 60 til 70 år, før alting er renset.

Lokale beboere og miljøaktivister har dog udtrykt bekymring for, at indsatsen ikke er tilstrækkelig. Det ses både i læserbreve og i debatter på sociale medier, f.eks. Kære Nabo til Københavns Lufthavn, at lufthavnens udvidelsesplaner og de påviste høje niveauer af ultrafine partikler i området kritiseres.

Badevandet ved Nordstranden

I forhold til badevandet ved Nordstranden og Den Blå Badebro, er der bekymring for, at spredningen af PFAS-forurening fra lufthavnen ved deres U8-udledning, kan påvirke vandkvaliteten og ikke mindst borgernes sundhed.

Selvom Københavns Lufthavn har implementeret tiltag for at reducere udledning af forurenede stoffer, forbliver spørgsmålet om vandkvaliteten væsentligt for Dragørs borgere, nu hvor sommeren nærmer sig og badegæsterne har fundet badetøjet frem igen.

Vandanalysen siger

  • Badevandet i Dragør ved U8 er målt til 75 ng/l den 11. september 2023.
  • EU’s grænseværdi for badevand er sat til 40 ng/l.
  • Miljøstyrelsen har skærpet kravet for at drikkevand maks må indeholde 2 ng/l.
  • Badevandet indeholder altså 37,5 gange så meget PFAS, som det du drikker fra vandhanen.

Tårnby Kommune udfører denne opgave på vegne af Dragør Kommune som en del af det forpligtende samarbejde.

Analyserapport af Badevandet ved Nordstranden. Foto: Dragør Kommune

Konklusion af analyserapporten

Hvis badevandet i Dragør måles til en sum af PFAS på 75 ng/l, overskrider det betydeligt de nye skærpede drikkevandskvalitetskriterier fastsat af Miljøstyrelsen, som er på 2 ng/L for summen af de fire PFAS-forbindelser: PFOA, PFOS, PFNA, og PFHxS.

Selvom disse kriterier specifikt gælder for drikkevand, giver det en indikation af, at badevandets kvalitet kan være bekymrende, da PFAS-forbindelserne er kendt for at være persistente, toksiske og potentielt sundhedsskadelige.

Det er vigtigt at bemærke, at selvom de skærpede grænser gælder for drikkevand, indikerer et højt niveau af PFAS i badevandet et potentielt miljø- og sundhedsproblem, som kræver yderligere undersøgelser og muligvis handling for at reducere forureningen.

Derfor undrer det mange, at badevandet ikke bliver testet oftere, især da den seneste analyserapport er dateret til sommeren 2023.

Man kan formode, at tallet er steget siden sommeren 2023, eftersom de store vandmasser fra efteråret sandsynligvis har ført mere spildevand fra lufthavnens U8-udløb ved Nordstranden med sig.

87.5% over den tilladte grænseværdi

Da badevandet i Dragør blev målt til en sum af PFAS på 75 ng/l, betyder det, at koncentrationen af PFAS overstiger grænseværdien for badevand, som er sat til 40 ng/l – eller det, som svarer til 87,5% over EU’s tilladte grænseværdi.

Dette indikerer en problematisk mængde af PFAS i badevandet, hvilket potentielt kan medføre sundhedsrisici for dig, der bader eller kommer i kontakt med vandet.

I en sådan situation bør lokale myndigheder og sundhedsorganisationer blive bedre informeret, og der bør iværksættes yderligere undersøgelser og tiltag for at identificere kilden til forureningen og mindske eksponeringen for badegæsterne.

Dialogen mellem Københavns Lufthavn, de lokale myndigheder og samfundet er afgørende for at sikre gennemsigtighed og effektive løsninger. Mens lufthavnen fortsætter med at udvikle og implementere forureningsbekæmpelsestiltag, understreger mange borgere behovet for omfattende og uafhængige miljøundersøgelser for at sikre beskyttelse af både miljøet og borgernes sundhed.


Tak, fordi du læste med.
Næste gang undersøger vi Sydstranden for samme dilemma. Har du lyst til at komme med dit eget syn på sagen, så send os et læserbrev på redaktion@dragornews.dk – vi sætter stor pris på din mening!

Julies søn er i gang med oprydningen af flamingoplast. Foto: Julie Jakobsen Connelly.

Er du interesseret i at vide mere om havmiljøet langs kysterne, så har vi også bragt andre artikler.

Læs også: Flamingo ved kysten
Læs også: Affald langs Dragørs kyst
Læs også: Læserbrev: Hvad sker der i PFAS-sagen?

Del dette opslag: