Kystsikringen i Dragør

Jeg vil gerne bruge dette læserbrev til at udtrykke min bekymring og frustration over den aktuelle situation vedrørende kystsikringen i Dragør.
Stig Nygaard – Flickr: Øresund, Dragør
Stig Nygaard – Flickr: Øresund, Dragør

Kære Dragør News,

Jeg vil gerne bruge dette læserbrev til at udtrykke min bekymring og frustration over den aktuelle situation vedrørende kystsikringen i Dragør. Som en beboer i denne charmerende kystby har jeg været vidne til de øgede trusler, som klimaforandringerne bringer med sig, og behovet for at beskytte vores smukke kystlinje.

Det er afgørende, at der træffes effektive og bæredygtige foranstaltninger for at beskytte Dragørs kystområder mod stigende havvandstand og stormskader. Men desværre har jeg bemærket, at den igangværende kystsikringsproces har været præget af forsinkelser og manglende koordinering mellem de involverede parter.

Det er afgørende, at kommunen og de relevante myndigheder arbejder sammen med ekspertise og gennemsigtighed for at sikre, at den valgte kystsikringsløsning er tilstrækkelig og langtidsholdbar. Det er også vigtigt at inddrage lokale beboere og interessenter i beslutningsprocessen og give dem mulighed for at bidrage med deres viden og bekymringer.

Vi skal forstå, at kystsikring ikke blot handler om at beskytte ejendomme, men også om at bevare vores naturlige arv og sikre en bæredygtig fremtid for kommende generationer. Derfor opfordrer jeg alle relevante parter til at intensivere deres bestræbelser på at sikre en effektiv og holistisk kystsikring i Dragør.

Med venlig hilsen,

En borger

Del dette opslag: