Borgmesterens nyhedsbrev 30/8-2023

Trods mørke skyer over Dragør og landets øvrige kommuner, blev vi reddet på målstregen. Læs mere i Borgmesterens seneste nyhedsbrev.
Kenneth Gøtterup, Borgmester, Dragør. Foto: Dragør Kommune
Kenneth Gøtterup, Borgmester, Dragør. Foto: Dragør Kommune

Sensommeren er i fuld gang, men udeliv og arrangementer rundt om i byen samler os stadig på tværs af aldre. Der er kun gået 3 uger siden sidste nyhedsbrev, men den nye politiske sæson er i fuld gang, budgetforhandlingerne nærmer sig, og der er flere nye tiltag.

H.K.H Prins Christian fylder 18 år

I anledningen af H.K.H Prins Christians 18 års fødselsdag afholdes et gallataffel. Gallataflet er en stor fest med festlig påklædning, middag og dans, hvor Hendes Majestæt Dronningen er vært. Med festlig påklædning menes i dette tilfælde enten smoking, jakkesæt, lang kjole eller folkedragt.
De inviterede til gallataflet vil i høj grad afspejle Prins Christians egen generation og landets mangfoldighed. Kongehuset ønsker blandt andet at invitere 200 unge mennesker fra hele rigsfællesskabet, og fra Dragør kan to unge der er fyldt 18. år eller fylder 18. år senest den 14. oktober søge om at deltage. Alle unge har i deres eboks fået en personlig henvendelse om, hvordan man søger om muligheden for at deltage.
Det er en stor oplevelse, de to udvalgte unge vil få, og jeg er glad for, at Hendes Majestæt Dronningen inviterer unge fra alle kommuner til at fejre denne særlige dag.

Flere tiltag på skolerne

På kommunalbestyrelsens møde i sidste uge blev der frigivet midler til skolerne. Dels en bevilling til renovering af klasselokaler på Dragør skole og dels en bevilling til styrkelse af udearealer på St. Magleby skole. Alt sammen beslutninger fra sidste valgperiode der udmøntes nu, og som kommer Dragørs børn til gode.

Samtidig kunne vi i forrige uge fejre Nordstrandsskolen 50 års jubilæum. En fejring der var flot arrangeret af lærere og pædagoger med deltagelse af alle skolens elever, forældre og tidligere elever. Tak for dette flotte arrangement, hvor jeg kun mødte glade og stolte elever.

De kommende skoledistrikter til skoleåret 2024 er nu lagt fast. Jeg er glad for, at vi igen i år ved at have fleksible skoledistrikter kan fordele eleverne, så der er 23 elever i klasserne.

Julekalenderen kommer til Dragør

Tilbage i 2013 blev julekalenderen Tidsrejsen optaget i Dragør. Det var en stor succes og førte meget godt med sig, bl.a. vores fantastiske julemarked og Levende Låger. Det er derfor med stor glæde, at vi har indgået en aftale med DR om, at de optager tidsrejsen 2 i Dragør. Det sker fra efteråret 2023 og ind i vinteren 2024, og Tidsrejsen 2 vises til december 2024. Dragør kommune og DR har indgået et tæt samarbejde, og DR forventes i perioden at have fast base i det gamle rådhus på Stationsvej. Tag godt imod DR ved deres optagelser.

Sommerfest

I sidste uge holdt Enggården deres årlige sommerfest, der i år var delt over to dage. Sommerfesten går også under betegnelsen grisefest, da der bl.a. serveres helstegt pattegris. Jeg havde fornøjelsen af at deltage den ene dag, og da temaet var grisefest, var man næsten hensat til de glade tider i Spanien. For der var smil, latter, sang, dans og glæde hos alle, der deltog. Og med en god hjælp fra Uffe Thiel og søn der spillede musik, fik flere også fundet danseskoene frem til en svingom. En fantastisk eftermiddag og aften, hvor hverdagen for en stund var glemt.

Prideflaget blev rejst for første gang i Dragør

På pridedagen hejste vi prideflaget for første gang på kommunens officielle flagsteder. En markering af prideugen og et vigtigt signal som kommunal virksomhed at sende. Vi er en kommune, der har plads til alle og hvor rummelighed og hensyn til hinanden vægtes højest. Socialdemokratiet havde tidligere på året stillet forslag om, at vi markerer denne dag, og en enig kommunalbestyrelse bakkede op om forslaget.

Budget 2024

Trods mørke skyer over Dragør og landets øvrige kommuner, blev vi reddet på målstregen. Vinteren og foråret bød på meget dystre udmeldinger fra KL og regeringen, og vores egen forvaltnings bud var, at Dragør skulle forvente at finde besparelser i omegnen af 20 mio kr. Det sidste bud var som sådan rigtigt, da udgifterne i forhold til kommunens serviceniveau generelt er steget med 20 mio kr, hvorfor der skulle reduceres i service for 20 mio kr. Men helt uforudset har statens beregninger på skat, udligning og tilskud vist, at Dragør i det kommende år får kr. 40 mio mere i indtægt. Det har den meget positive konsekvens, at Dragør kommune ikke skal ud og foretage væsentlige reduktioner i det serviceniveau, vi har nu og derfor ikke for det kommende budget skal ud i store tvungne besparelsesrunder. Men vi skal naturligvis overholde vores økonomiske politik inkl. service- og anlægsramme samt krav til driftsoverskud. Det giver os en politisk ro til at vurdere kommunens fremtidige drift og organisering, der kan sikre de bedste vilkår til at imødekomme fremtidens krav. Når jeg mødes med borgmester kolleger fra andre dele af landet, kan jeg konstatere, at de fleste kommuner er meget udfordrede på økonomien. Og vores øgede indtægter i 2024 er dejligt og fantastisk. Men vi skal udvise forsigtighed og tilbageholdenhed, for med de vilkår kommunerne har i disse år, kan det hurtigt vende. Derfor skal vi fortsætte den meget vigtige kurs, vi har lagt, med en tæt og intenst budgetopfølgning, en klar forventning til ledelsen om at overholde budgetter og arbejde målrettet med handleplaner for genopretning, hvis budgetterne skrider. Den 8. september 2023 starter budgetforhandlingerne mellem partierne, og jeg forventer at konstruktivt og frugtbart forhandlingsklima.

Venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Borgmester

Del dette opslag: