Præsidenten i Dragør

I Dragør har vi en præsident, hun hedder Ann Madsen, og hun er leder for Dragør Inner Wheel.
Præsidenten i Dragør, Ann Madsen
Præsidenten i Dragør, Ann Madsen

De frivillige

Omkring 40% af alle mennesker i Danmark udfører frivilligt arbejde, der strækker sig fra at hjælpe til i den lokale sportsklub, og til de lidt mere udfordrende opgaver, hvor man ønsker at gøre en forskel for udsatte borgere i samfundet. Frivilligheden udgør ofte en betydelig del af lokalsamfundet, og det gælder også her i Dragør. Præsidenten i Dragør og hendes klubmedlemmer er ingen undtagelse.

Præsidenten

I Dragør har vi en præsident, hun hedder Ann Madsen, og hun er leder for Dragør Inner Wheel.
Inner Wheel er et globalt kvindenetværk med aktive klubber i over 100 lande på tværs af alle verdensdele. Organisationen opstod i 1924, som en reaktion på, at Rotary Club, dengang kun var for mænd. Kvinderne tog derfor initiativ og startede deres eget netværk med det mål at yde hjælp og støtte til sårbare kvinder og børn verden over.

36 år i Dragør

Lokalafdelingen her i Dragør har eksisteret siden 1987. Ann Madsen har været præsident de sidste 3 år. En gang om måneden mødes 21 engagerede kvinder for at planlægge aktiviteter i fællesskab og løbende evaluere projekter samt beslutte, hvem der skal støttes, og hvordan det skal gøres. Der kan også være beslutninger på nationalt plan, hvor hver klub skal afgive sin stemme. I klubben i Dragør er det vigtigt for Ann, at alle får mulighed for at blive hørt, og alle medlemmer inddrages aktivt i beslutningsprocessen. Hun lægger vægt på, at det er et åbent fællesskab, og derfor skal beslutningerne også træffes i fællesskab.

4 friske IW piger | foto fra dragørnews.dk
Dragør Inner Wheel

Passionen

I løbet af de seneste år har Ann og resten af Inner Wheel Dragør støttet en bred vifte af projekter. Senest har de ydet økonomisk hjælp til de ukrainske familier i Baggersmindelejren, så hver familie fik mulighed for at få hjælp til køb af mad. De har også støttet Gabriel Jensens Ferieudflugter, som hver sommer kommer ud til traktørstedet i Dragør og giver børnene en positiv oplevelse, den lokale menighed, så de kan hjælpe andre, Grevinde Danner-Stiftelsen i deres arbejde med at bekæmpe vold mod kvinder og børn samt Barnets Glæder og mange flere.. Ann siger, “Jeg brænder for dette arbejde,” og den energi findes hos alle medlemmerne i Inner Wheel her i Dragør. “De er alle dedikerede og ønsker at gøre en forskel”.

Fokusset

På nationalt plan har Inner Wheel i Danmark hjulpet med over 7 millioner kroner siden 1987. Beløbene finansieres gennem medlemskontingenter, donationer, indtægter fra diverse lotterier og salg af produkter, eksempelvis tasker fra Madagascar. Et samarbejde der opstod via Inner Wheels kontakt men en dansk kvinde på Madagaskar hvor lokale kvinder producerer tasker, hvorefter de sendes til Danmark og sælges med stor succes. Alene i årene 2018-2022 gik overskuddet fra salg af tasker til Mødrehjælpen, hvor der blev solgt 6.409 tasker. Inner Wheel kunne derfor donere et samlet beløb på 494.000 kr til Mødrehjælpen.
Sidste år støttede Inner Wheel Danmark Børnetelefonen, og i de kommende år (2023/2024) er valget faldet for at støtte Lykkeliga. Lykkeliga er et nationalt projekt, der arbejder med at etablere håndboldklubber for børn med udviklingshandicap, som skal skabe et fællesskab og netværk for både børnene og deres familier. Tidligere har Inner Wheel blandt andet også støttet organisationer som Grønlandske Børn, Lukashuset, Julemærkehjemmene og TUBA blot for at nævne nogle.

Fællesskabet

Selvom hovedfokus for Inner Wheel er at hjælpe andre, så hjælper de også hinanden og fællesskabet er stærkt blandt medlemmerne. Et fællesskab hvor man hjælper hinanden og er der for hinanden, hvis der skulle være brug for det. Hvis et medlem står over for udfordringer som sygdom eller andre vanskeligheder, er der altid hjælp og støtte at finde i klubben. Medlemmerne mødes også regelmæssigt til uformelle sammenkomster, hvor der drikkes en kop kaffe eller tager en tur rundt i Dragør. Fællesskabet er så stærkt i Inner Wheel Dragør, at to medlemmer har valgt at bibeholde deres lokale pladser, selv efter de er flyttet fra Dragør til hhv. Skive og Faxe. De deltager stadig i møderne, da de ønsker at være en del af fællesskabet her i byen, hvilket gør præsidenten Ann glad og stolt.

Klubben i Dragør skiller sig i øvrigt ud ved at arrangere en årlig fællestur med overnatning, hvor medlemmerne får mulighed for at styrke båndene endnu mere. I år gik turen til Roskilde, hvor de fulgte i Lise Nørgaards fodspor og med masser af fællesskab, gode måltider og hyggelige stunder.

Roskilde 2023 | foto fra dragørnews.dk
Fællestur til Roskilde

Opfordringen

Ann Madsen og resten af Inner Wheel i Dragør ser altid gerne nye medlemmer til klubben. Alle er velkomne til at deltage i de månedlige møder eller tage en snak med Ann for at få mere information. Jo flere medlemmer, jo større gavn kan de have på lokalsamfundet i Dragør og omegn. Så hvis man er interesseret, er det bare om at kontakte Ann og få en snak med præsidenten i Dragør!

Del dette opslag: