Service i omvendtland – en nærlæsning af budgetforliget

Så har de folkevalgte bestemmere bestemt noget. Nærmere bestemt så er man nået et budgetforlig oppe på rådhuset mellem Konservativt Folkeparti, Socialdemokratiet, Venstre og en enkelt, men sikkert vigtig løsgænger. Udenfor står de kronisk krydsede arme fra Liste T og Sydamagerlisten

Så har de folkevalgte bestemmere bestemt noget. Nærmere bestemt så er man nået et budgetforlig oppe på rådhuset mellem Konservativt Folkeparti, Socialdemokratiet, Venstre og en enkelt, men sikkert vigtig løsgænger. Udenfor står de kronisk krydsede arme fra Liste T og Sydamagerlisten, der igen satte krav og blev smidt ud. Undertegnede har tilladt sig at montere læsebrillen yderst på snudeskaftet og har læst budgetforliget. – Så slipper De, kære læser. Skulle mit skriveri alligevel inspirere til videre læsning, findes linket til forliget nederst i artiklen. 

Som i en god historie

Det hele starter med at brag af en god nyhed. Man kan vel næsten sige, at narrativet lægger sig op ad en god musical med Low Low’s and High Highs, for man modtog 50 mio. kr, frem for at Dragør Kommune stod overfor at skulle finde budgetforbedringer for 20 mio. kr. for at nå i mål med at holde det nuværende serviceniveau. Men troede De, kære læser, at man så kunne forestille sig, at der nu ville være 30 mio. kr. ekstra til at øge serviceniveauet i kommunen, ja så tog De, kære læser, grundigt fejl. For læser man budgetforliget fremgår det, at man vil sikre “Den økonomiske politik og budgetopfølgning sikrer en god og effektiv styring”. Hvilket betyder, at pengene for en sikkerheds skyld skal blive i kassen til en regnvejrsdag. Men, og det er et stort et af slagsen, så råbes der “pas på kraftig nedbør” fra såvel ældreplejen, skolerne, tilbud til børn og unge m.fl. 

Vi vil gøre vores arbejde ordentligt

Det kan derfor forvirre, når man læser, at der skal være et særligt fokus på, at “Dragør Kommune for det første har den rigtige arbejdstilrettelæggelse og fokus på velfærdsområdet, og for det andet om der er mulighed for at kunne indhente økonomiske gevinster ved en øget faglig og ledelsesmæssig opmærksomhed og et samtidigt fokus på en generel styrket faglighed”. Hvilket for undertegnedes tanker hen på en argumentation, der i praksis lyder noget a’la “Vi vil have fokus på, at vi gør vores arbejde så godt vi kan. Hvis vi gør det, så bruger vi forhåbentlig (men ingen løfter) ikke alt for mange dumme penge. Når så vi har fokus på at gøre vores arbejde til en kvalitet, vi blev valgt ind på, jamen så fejres det ved ikke at ændre et døjt. Med andre ord gemmer man pengene under madrassen, selvom der er hul i taget. Det kan selvfølgelig være, at undertegnede lægmand bare ikke er forstandig nok til at begribe sig på jargonen. 

Hmm..

Jamen, tænker De måske, det burde da vel ikke koste noget, at de folkevalgte gør deres arbejde ordentligt? Men her må der igen rettes i opfattelsen, for “Forligsparterne har bedt om hjælp til vurdering af dette hos konsulentvirksomhederne PricewaterhouseCoopers, PwC, og rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO, Danmark”. For er der noget, der er moderne i offentlig forvaltning disse dage, så er det at bruge penge på, at private virksomheder betales for at fortælle det offentlige, at de gør det godt nok. Endvidere har den model samme troværdighed som en uvildig advokatundersøgelse bestilt af én af to stridende parter. 

Vi har modtaget.. En rapport

En af disse anvendte konsulentbureauer, Rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO, Danmark, afleverede i august 2023 en rapport på ældreområdet. “Rapporten viser, at Dragør Kommunes hjemmepleje og visitation har et behov for nye rammer at styre efter. Styringsrammerne skal medvirke til at effektivisere servicen for det nuværende antal ældre brugere af hjemmeplejen. Og ved et stigende antal ældre, skal nye styringsrammer sikre, at Dragør Kommune kan yde samme service til et større antal ældre”. Her ønsker undertegnede skribent at henlede opmærksomheden på to særlige pointer. 1) Behovet synes ikke at være i “Styringsrammerne”, hvad dette så måtte betyde, men at der er gjort regning uden vært. 2) i forlængelse heraf kan det ikke undgås, at man falder over ordet “effektivisering”. Et fyord af karat, når det bruges politisk, desuagtet politisk farve. For sådan begreb betyder som oftest kun én ting; lav gerne lidt mere end du gør nu, og gerne for færre ressourcer. – Specielt når effektivisering sættes sammen med det famøse serviceniveau. Så henledes tankerne nemlig på Lars Løkkes famøse hovedregning, hvor at man altså skal bruge mindre for at få mere, men det mere er egentlig mindre, da det, man får er det samme som før, eller sagt anderledes; mindre mindre. I yderligere forlængelse af den tilkøbte konsulentbistand noteres det, at ”Da BDO-rapporten endnu er dugfrisk, har administrationen endsige politikerne endnu ikke behandlet rapporten i dybden” og “Det er forligsparternes hensigt at efterkomme BDO-rapportens ni anbefalinger. Men forligsparterne anerkender også, at det ikke er ændringer, der kan ske over en nat”. Hvilket må siges at være to så flotte retoriske forbehold, at havde det været en olympisk disciplin, ja så var forfatteren af forligsdokumentet for længst udtaget til landsholdet. 

Århundredes opfindelse

Med alt ovenstående in mente, synes det naturligt at binde sløjfe på denne hadegavekurv, med at forholde sig til, hvis man følger forligsparternes begejstring, århundredets opfindelse; Toårige budgetter. For med sådan dyb tallerken sikrer de tre magthaverpartier et egentligt mexican stand off, hvor alle kan rette pistolerne mod hinanden os sige “pas på med at kritisér kommunens økonomiske politik bare fordi der er valgkamp, I var også med til at bage den rævekage”. For som den vågne læser nok har forstået, ja så sikrer et toårigt budget, at ingen kan pille for meget ved det før efter et kommunalvalg i 2025. Dette syrlige bolsje kunne sagtens strækkes til en længere slikmasse, som vi kender det fra de gamle bolsjekogerier. For mange af de samme spidsfindigheder som vores folkevalgte har benyttet sig af, og ditto beskrivelser fra undertegnede kunne sættes på stort set alle de, af forligsparterne berørte, punkter. Ikke dermed sagt, at der ikke bør skrives mangt og meget om hullerne i den del af osten, men undertegnede skribent ville frygte, at en så bedrøvelig omgang kopier-sæt-ind, helt ville frarøve De, kære læser, Deres gode weekendhumør. Og det ville være ubarmhjertigt at sørge for, at det kun er dem dér oppe på rådhuset, der kommer til at smile på billeder i indeværende uge. 

Med det sagt, ønskes alle, uanset politisk farve, holdning, deltagelse i forlig eller mangel på samme, en god og hjertelig weekend.

https://www.dragoer.dk/media/nhgf0gn5/underskrevet-budgetforlig-2024-2027.pdf

Del dette opslag: