Dragørs Fyrtårne

De to fyrtårne ved Dragør skulle imødekomme datidens krav om belysning af det snævre farvand mellem Amager og Saltholm.
1907. "Villa Det gamle Fyrtaarn" fotograferet fra baghaven af nuværende Øresunds Allé 73. Stien rundt om fyrtårnet er endnu ikke anlagt. Til venstre for den ene kanon kan man skimte en lille anløbsplads. Kanonerne foran huset og signalkanonen på balkonen stammer ikke fra det nærliggende nedlagte kanonbatteri. Foran bygningen og mellem resterne af batteriet ligger der stadig byggemateriale fra tilbygningerne (trappetårn og værelser). Foto: DINES BOGØ
1907. "Villa Det gamle Fyrtaarn" fotograferet fra baghaven af nuværende Øresunds Allé 73. Stien rundt om fyrtårnet er endnu ikke anlagt. Til venstre for den ene kanon kan man skimte en lille anløbsplads. Kanonerne foran huset og signalkanonen på balkonen stammer ikke fra det nærliggende nedlagte kanonbatteri. Foran bygningen og mellem resterne af batteriet ligger der stadig byggemateriale fra tilbygningerne (trappetårn og værelser). Foto: DB Arkiv

Velkommen til “I Byen med Bogø, hvor Dines Bogø byder ind med små lokale historier og fortællinger fra Dragør og omegn.

I denne fortælling er vi på “Dragør Fristrand”, nærmere bestemt Strandstien 84, hvor der ligger en noget særpræget villa. Hovedbygningen er en del af et fyrtårn, der blev opført i årene 1877-78.

Fyrtårnet (forfyret) blev taget i brug i 1878 sammen med et andet højere fyrtårn (bagfyret), der ligger på Øresunds Allé 16.

De to nye fyrtårne ved Dragør skulle imødekomme ”nutidens krav” om en omhyggelig belysning af det snævre farvand mellem Amager og Saltholm. Højden på lampen i det nordligste fyr var 13 meter og det sydlige 10 meter højere. Hvert tårn var forsynet med spejlapparat, der viste fast lys. Synsvidden blev angivet til 10 km.

Ca. 1907. Fyrtårnene set fra Dragør Havn. Tæt ved Bagfyret ses Madsens Lade, der til 1927 lå på F. J. Madsens Vej 1. 1947. Lærer Oluf Madsen fra Højdevangens Skole og flere hjælpere (der ses på foto) gav svømmeundervisning på badebroen. Foto: DB Arkiv
Ca. 1907. Fyrtårnene set fra Dragør Havn. Tæt ved Bagfyret ses Madsens Lade, der til 1927 lå på F. J. Madsens Vej 1. Foto: DB Arkiv

Datidens vejvisning

Tidligere blev høje træer eller bygninger brugt som ledemærker for søens folk. Dragør Lund, Elisenborg og Højerup nævnes i den forbindelse.

Nord for byen havde man opsat nogle “pilemærker”. De blev beskrevet som to meget høje, “dobbeltkeglededannede” gitterkurve. På grund af deres facon blev de to mærker også kaldt “Manden” og “Konen”.

De to fyr blev taget ud af brug ved en omlægning af Drogdens fyrmærker. Direktør, grosserer Andreas Nielsen Harboesgaard fra Vikinghus købte begge fyr i oktober 1906. Han solgte det lille nordligste til politiassistent Chr. Hald fra Eberts Villaby i Sundby.

Frederik Winther's tegning fra 1878. I baggrunden pilemærket "Manden" og det høje sydlige fyrtårn. Yderst til højre rester af "Dragør nordre Batteri". Motivet er tidligere anvendt på Dragør Apoteks recept kuverter.
Foto: DB Arkiv
Frederik Winther’s tegning fra 1878. I baggrunden pilemærket “Manden” og det høje sydlige fyrtårn. Yderst til højre rester af “Dragør nordre Batteri”. Motivet er tidligere anvendt på Dragør Apoteks recept kuverter. Foto: DB Arkiv

Fra fyrtårn til vandtårn

Det sydlige høje fyr på Øresunds Allé 16 blev solgt til Dragør Kommune, der anvendte det som vandtårn i tre år. Vandtrykket var for svagt og derfor blev et nyt højere vandtårn opført i Nyby i 1926.

Efter at fyrtårnene var blevet nedlagt havde man en overgang en rød lanterne, der lyste mod nord fra Dragør Kirketårn. En anden lanterne fandtes i et skur, der stod i det sydøstlige hjørne af nuværende Øresunds Alle 37. Dette skur med lanternen var under opsyn af to kystartillerister.

15. november 2023. ”Wiedergårdens vandregruppe” og to hold ”Cykling uden alder” kiggede senere forbi, da Dines Bogø fortalte om fyrtårnet på Øresunds Allé 16 en tidlig morgen kl. 11.00. Foto: DB Arkiv
15. november 2023. ”Wiedergårdens vandregruppe” og to hold ”Cykling uden alder” kiggede senere forbi, da Dines Bogø fortalte om fyrtårnet på Øresunds Allé 16 en tidlig morgen kl. 11.00. Foto: DB Arkiv

Fyrtårn ombygget

I 1907 ombyggede Hald fyrtårnet på Strandstien og hans plan var at kalde sommerhuset “Taarnborg”.

Som bekendt blev navnet “Det gamle Fyrtaarn”. Hans enke (fra 1920) H. M. V. Hald (Willy Hald) solgte bygningen og de mange små grunde, som grunden bestod af, i 1947.

Familien Kjeld B. Nilsson overtog ejendommen i 1968, der blev indrettet til helårsbeboelse.

”Fyrtårngrunden”, Øresunds Allé 16 solgte Dragør kommune for 8,1 mill. kr. Der blev opført nye ejendomme i 2002 og fyrtårnet på grunden fik en tiltrængte renovering.

Øvrige fotos fra DB’s Arkiv:


Dines Bogø på Wiedergården, Dragør. Foto af: Dragør News

Om Dines Bogø

Dines Bogø har bidraget med tæt på 1.000 artikler til aviser og fagblade, 40 bøger om lokalhistorier og besættelsen, afholdt 441 foredrag og byvandringer om 40-50 forskellige emner.

Læs mere på hans hjemmesider:
Dobbeltmordet.dk
Beretning.dk
Din-Bog.dk
Lokalhistorier.dk
Sydamager.dk
Kriminalsager.dk

Del dette opslag: