Grundejerforening fylder 50 år

Grundejerforeningen ”Skippergården” bliver 50 år. Foreningen er stiftet den 7. december 1973 på Store Magleby Skole. Her mødtes 38 borgere fra Lundeager, Rytterager, Ulspilsager og Store Magleby Kommune.
1974. Der er gang i byggeriet på Ulspilsager og Rytterager. Øverst i højre hjørne ses lidt af rullebanen, hvor Jægergården blev opført i 1995. Foto: DB Arkiv
1974. Der er gang i byggeriet på Ulspilsager og Rytterager. Øverst i højre hjørne ses lidt af rullebanen, hvor Jægergården blev opført i 1995. Foto: DB Arkiv

Velkommen til “I Byen med Bogø, hvor Dines Bogø byder ind med små lokale historier og fortællinger fra Dragør og omegn.

Denne fortælling handler om Grundejerforeningen “Skippergården”, der blev stiftet den 7. december 1973 på Store Magleby Skole.

Den 7. december 1973 blev Grundejerforeningen ”Skippergården” stiftet. Mødet foregik på Store Magleby Skole på lærerværelset.

Der var 38 deltagere fra Lundeager, Rytterager og Ulspilsager og Store Magleby Kommune var repræsenteret af kommuneingeniør Preben Dreijer.

1972. Villegrunde syd for ”Parcelforeningen Maglebylund” sælges. Foto: DB Arkiv
1972. Villegrunde syd for ”Parcelforeningen Maglebylund” sælges. Foto: DB Arkiv

Sen udmelding

Lundeager valgte efterfølgende at stifte deres egen grundejerforening.

Man drøftede bl.a. om der skulle være vejforbindelser mellem Hartkornsvej og Vængekvarteret, som kommunen havde planlagt.

Et emne, der har været drøftet i 40-50 år bl.a. for at aflaste Harevænget og Fasanvænget. Beboerne i Vængekvarteret var først interesseret i vejåbninger, når Hartkornsvej blev videreført fra Rytterager til Møllevej (hvilket først skete i 1979).

Kvarteret har selvfølgelig ændret sig. Yngre familier med børn er flyttet ind og de oprindelige er nu pensionister.

Først sent fik nybyggerne at vide, hvad deres vej skulle hedde. Tilnavnet ”Ulspil”, var knyttet til gården Marienlyst i Møllegade.

Gårdejeren, der havde det tilnavn, havde et jordstykke, hvor Rytterager ligger. Men da den vej skulle opkaldes efter den nyindrettede ridehal ”Maglebyhallen”, skubbede man vejnavnet mod øst.

Foto: DB Arkiv

1973. Først sent fik nybyggerne at vide, hvad deres vej skulle hedde. Tilnavnet ”Ulspil”, var knyttet til gården Marienlyst i Møllegade. Gårdejeren, der havde det tilnavn, havde et jordstykke, hvor Rytterager ligger. Men da den vej skulle opkaldes efter den nyindrettede ridehal ”Maglebyhallen”, skubbede man vejnavnet mod øst. Foto: DB Arkiv

Dem oppe på marken

Da kvarteret blev anlagt var man forudseende i Den konservative Kommunalbestyrelse i Store Magleby Kommune. Der blev lavet stisystemer for at sikre den bløde trafik. Der må ikke drives generende erhverv. Begrænsning af antal familier pr. bolig.

December 1972. Hartkornsvej var afspærret, da man anlagde tunnel ved Lundegårds Strandvej. Tilkørsel via Den tyske Rullebane eller midlertidigt via Skippervænget. Foto: DB Arkiv
December 1972. Hartkornsvej var afspærret, da man anlagde tunnel ved Lundegårds Strandvej. Tilkørsel via Den tyske Rullebane eller midlertidigt via Skippervænget. Foto: DB Arkiv

Overfladevand må ikke udskilles til kloaker. Der skal være mindst to P-pladser pr. parcel. Facadehegn og naboskel skal følge fastlagte regler for at bibeholde et harmonisk kvarter. Grunde må ikke opdeles.

Beboerne i ”Vængekvarteret” kaldte os: ”Dem oppe på marken”. Vi nåede nogle måneder at hedde 2792 Store Magleby og være borgere i Store Magleby Kommune.

Maj 1973. Der er gang i byggeriet på Ulspilsager. I baggrunden ses Lundegården og bag ved skimtes Lodsgården, der er ved at blive opført. Foto: DB Arkiv

Maj 1973. Der er gang i byggeriet på Ulspilsager. I baggrunden ses Lundegården og bagved skimtes Lodsgården, der er ved at blive opført.

Foto: DB Arkiv

Postnummer 2792

1. april 1974 blev postdistrikt 2792 nedlagt. Dragør og Store Magleby kommuner blev efter ”mildt pres” sammenlagt med et rådhus i Store Magleby og kommunenavnet DRAGØR.

Øvrige fotos fra DB’s Arkiv:


Dines Bogø på Wiedergården, Dragør. Foto af: Dragør News

Om Dines Bogø

Dines Bogø har bidraget med tæt på 1.000 artikler til aviser og fagblade, 40 bøger om lokalhistorier og besættelsen, afholdt 441 foredrag og byvandringer om 40-50 forskellige emner.

Læs mere på hans hjemmesider:
Dobbeltmordet.dk
Beretning.dk
Din-Bog.dk
Lokalhistorier.dk
Sydamager.dk
Kriminalsager.dk

Del dette opslag: