Langhøigaard får fint besøg

Til Nytårskuren blev der drøftet både Gåserepublik og rockergrupperinger. Læs mere i artiklen.
Kenneth Gøtterup benyttede lejligheden til at hilse på alle fremmødte medlemmer. Her Lene Bogø. Nytårskur hos Else Lykke Madsen på Langhøigaard. Foto: Dines Bogø
Kenneth Gøtterup benyttede lejligheden til at hilse på alle fremmødte medlemmer. Her Lene Bogø. Kenneth Gøtterup benyttede lejligheden til at hilse på alle fremmødte medlemmer. Her Lene Bogø. Nytårskur hos Else Lykke Madsen på Langhøigaard. Foto: Dines Bogø

Dines Bogø var med til den årlige Nytårskur hos Else Lykke Madsen på Langhøigaard.

Borgmesteren var indbudt og talte blandt andet om “Året der gik.”

Traditionen tro havde foreningen “Smag på Dragør” inviteret medlemmerne til en sammenkomst tidligt i det nye år.

Der var bobler og kransekage til de lidt over 50 medlemmer, der tirsdag den 9. januar 2024 mødtes i Storstuen på den gamle gård Langhøigaard i Møllegade, Store Magleby.

“Livets Gang i Dragør / Store Magleby”

Det var minus tre grader udenfor, men indenfor var der varme fra brændeovnen. Borgmester Kenneth Gøtterup højnede stemningen med sine indlæg om mange store og alvorlige emner, fortalt på en måde, så alle lyttede.

Else Lykke, formand for foreningen, bød velkommen og bad Kenneth Gøtterup fortælle om “Livets Gang i Dragør / Store Magleby.”

Kystsikring

Kenneth indledte med at sige, at kystsikring og fjernvarme er to store punkter på hans liste med “sager”.

Dragør Kommune har ikke tilstrækkeligt med eksperter til selv at komme med de rigtige oplæg til kystsikringen. Vi støtter os primært på viden fra Kystdirektoratet og DMI (Danmarks Meteorologiske Institut).

En beslutning vil komme i 2024, men mange hensyn bevirker, at man først rigtig kommer i gang i 2026 og først bliver færdig i 2030.

Vi har haft flere alvorlige “20 års hændelser” i løbet af få måneder, og Dragør var heldig anden gang, at vinden var i øst og ikke sydøst. Var vinden kommet mere fra syd, var det gået galt i Dragør.

Fjernvarme

Man havde håbet at starte i 2024, men vi har først nu stiftet et selskab, da Dragør ikke tidligere har haft fjernvarme. At vi er nye bevirkede, at Statens pulje var opbrugt. Vi er kommet med i en ny pulje, men Dragør får ikke det tilskud, som vi kunne ønske.

Det er svært at svare på de mange spørgsmål fra borgerne. Hvad koster omlægning? Kan vi ikke bare beholde vores gasfyr, der ovenikøbet kører på naturgas?

Nej. Staten har besluttet, at gas til privat opvarmning skal udfases. Kenneth Gøtterup tog initiativ til sammen med 15 andre borgmestre at skaffe penge fra en ny statspulje.

Ja, der skal graves op, men ønsket er, at de forskellige institutioner, der graver, skal prøve at koordinere. F.eks. vil Dragør Kommune ikke renovere en vej, der kort tid efter skal have fjernvarmerør i vejen.

Spørgsmålet om, hvem der skal betale for renovering af veje, blev besvaret med, at det skal fjernvarmeselskabet.

Budgetter m.v.

Dragør Kommune sætter ikke skatten op, som seks andre kommuner har gjort. Staten straffer de kommuner, der sætter skatten op, men desværre får øvrige kommuner en “bøde” på grund af dette. En urimelighed Kenneth Gøtterup har protesteret imod, og borgmestrene på Frederiksberg og i Tårnby (kommuner, der i Storkøbenhavn har hævet skatten) var ikke glade for hans markante mening.

Man har ikke haft råd til at vedligeholde egne bygninger inden for budgettet på 40 millioner kroner. Desværre nedsættes næste års budgettal, fordi man ikke havde brugt det fulde beløb.

Der blev talt om Dragør Biograf. Kenneth fortalte, at man politisk har besluttet ikke at ændre deklarationen om, at der skal være biograf o.l. i den ældre bygning på Jan Timanns Plads 1.

Brian Espersen får lov til at bibeholde Café Espersen på Færgevej. Bygningen skal ikke nedrives som tidligere flertal havde besluttet. Der skal nu laves en langtidskontrakt.

Om kort tid udsender man en invitation til at byde på “Den gamle Værftgrund”. Kan man ikke bare udvide “Skurbyen”? blev der spurgt. Der blev også talt om Hundested Havn som et eksempel, man kunne lære af.

Måske ikke helt sammenligneligt mente Kenneth. Dragør ligger tæt på store centre og København. Det er nemt lige at smutte videre og glemme at handle lokalt.

Borgmesteren var glad for, at Dragør ikke led af “butiksdød”. Han var ikke glad for, at de løfter Coop havde givet om hurtigt svar på, hvad der skulle ske med bygningen på Nells Torv efter Coop lukkede Irma.

Forretningen Normal, der åbner snart, har på forhånd fået blandet modtagelse på de sociale medier. Borgmesteren sagde, at han ved, at specielt den yngre del af borgerne glæder sig til den nye butik. De skilte, der er opsat nu på facaden, er midlertidige.

Teknisk Forvaltning

Det går fint nu med de almindelige byggesager, men man er stadig bagefter med de lidt sværere sager, hvor f.eks. der tidligere er givet tilladelse til noget, naboer ikke i alle tilfælde er tilfredse med.

Der blev talt om et velbesøgt, konstruktivt erhvervsmøde med 70 deltagere for kort tid siden. Herunder om det nye erhvervsområde mellem nuværende A.P. Møllers Allé og Lufthavnen. Der må ikke komme støjende firmaer, og man har forskellige forslag til infrastruktur omkring den forøgede trafik. Den ideelle løsning med en vej fra Kystvejen direkte til Englandvej ved tunnelen ville være ideel, men økonomisk dyr.

Lufthavnen

Som regel har Kenneth en god dialog med lufthavnens direktør, men han var ikke glad for den nye plan om at forskyde bane 12/30 sydligere for at skaffe mere plads til terminaler i den nordlige del af CPH. Det vil give mere støj, specielt fordi bane 12 (den over Amager Landevej ved motorvejen) lukkes helt.

Hollænderhallen

Man har fået udvidet åbningstiderne i svømmehallen, og det har været nødvendigt at slanke selve administrationen i hallen, der var blevet alt for stor.

Dragør som Kommune

Det er dejligt at være en nærkommune. Vi er den mindste kommune i Danmark (der er mindre kommuner på øer). Men administrationen skal lære, at kommunikationen foregår hurtigt i Dragør. “Alle” kender hinanden, og der går ikke mange minutter før en beslutning er kendt ude i byen.

Embedsmænd skal agere lidt på en anden måde end de gjorde i den kommune, de kom fra, hvor “ingen” kendte hinanden.

Man er måske også lidt længere tid om at omstille sig i Dragør end andre steder.

Der blev talt om andre kommuner, der mere eller mindre frivilligt blev sammenlagt i 2007. Ingen større interesse for sammenlægningsplaner lige nu.

(DB: I 1970 skulle Dragør, Store Magleby og Tårnby lægges sammen. Man forhalede det, og det endte, som bekendt med, at man for 50 år siden pr. 1. april sammenlagde de to sydlige kommuner på Amager).

Andre relevante sager

  • Spørgsmål om havebiodiversitet i området ved Batterivej. Man forsøger at finde en fornuftig løsning, så Dragør kan beholde ‘Gåserepublikken’, selvom græsset gror.
  • Grundvandet stiger flere steder, og ifølge fagfolk skyldes det ikke, at Dragør er stoppet med at hente drikkevand i undergrunden.
  • Rockergrupperinger i Tårnby. Borgmester Allan S. Andersen er lige så stærk modstander som andre, og i samarbejde med Københavns Politi er de under stærk overvågning. Dette giver andre udfordringer end tidligere, hvor det ‘bare’ var mere kendte og permanente bandestrukturer.
  • Kalkfrit vand? Måske i forbindelse med en ny rørledning, som HOFOR lægger.


Borgmester Kenneth Gøtterup takkede for invitationen og muligheden for at tale om emner, der mere eller mindre berører alle. Else Lykke var hurtig til at indbyde Kenneth til at komme igen næste år.

Del dette opslag: