Walløes Havn, også kendt som Knudens Bro

Den altvidende Dines Bogø fortæller historien den gamle havn i Dragør, Walløes Havn, hvor havneafgiften var 50 øre og 25 øre hvis man ville leje en jolle.
Juli 1937. Walløes Havn med Dragør Fort i baggrunden. Foto via Per Christiansen. DB arkiv.
Juli 1937. Walløes Havn med Dragør Fort i baggrunden. Foto via Per Christiansen. DB arkiv.

Velkommen til “I Byen med Bogø, hvor Dines Bogø byder ind med små lokale historier og fortællinger fra Dragør og omegn.


Allerede i forrige århundrede disponerede familien Walløe over et areal syd for det gamle Dragør søndre Batteri. Området blev senere kendt som Walløes Havn og Knudens Bro. Kaptajn og byforstander Knud Hansen Walløe (1813-1894) havde opfyldt arealet omkring 1865 og anlagt en mindre havn, og det er efter ham man dengang navngav området. Familienavnet blev tidligere stavet både med V og W, men ved en kongelig resolution i 1913 blev det fastslået, at navnet skal staves Walløe.

Fra havn til Batterivej

Inde på jordstykket var der et lille sandområde, hvor de badende kunne boltre sig. Ejerne til de både og pramme, der lå i havnen, betalte en årlig havneafgift på 50 øre. Sommergæster kunne leje joller for 25 øre i timen. Da Dragør kommune lukkede den gamle losseplads mellem Dragør Havn og Badehotellet brugte man i en periode området vest for Walløes Havn som losseplads.

I 1919 solgte familien Walløe området til en fabrikant i København. I 1930 ønskede fabrikantens enke at bygge en villa på grunden. Året efter fik hun rettens ord for, at arealet tilhørte hende. Hun solgte dog arealet tilbage til familien Walløe i 1933. I 1943 besluttede kommunen, at arealet skulle hedde Batterivej nr. 12. I dag er det Batterivej 30.

Kommunen køber ind

I april 1949 købte Dragør Kommune Poul Sanders private badeanstalt for 7.000 kr. Sander havde drevet Dragør Søbad i 30 år. De første 13 år ud for Rønne. I januar samme år havde Dragør Kommune købt området “Walløes Havn” af fru Bertha Walløe. Prisen for jorden var 14.000 kr. (et stykke over 1/4 million nutidskroner).

Så har man lidt tålmodighed og har masser af energi, kan man fylde en masse jord i Øresund, anvende området og så på et tidspunkt vinde hævd og få rettens ord for, at man er den retmæssige ejer.

Walløes mindesten

Ved indgangen til området ligger der nogle mindre sten. Den største er “Walløes mindesten”. Desværre er inskriptionen nærmest helt forsvundet, men bare for få år siden, kunne enkelte bogstaver læses.

På stenen oplyses det, at Knud Walløe anlagde pladsen i 1828. Officielt er den anlagt i 1870, men for 100 år siden stod der er i en avisartikel at området blev anlagt i 1862.

I dag er det stien til Dragør Søbad og Gabriel Jensens ferielejr. Lidt nordligere ligger indkørslen til Gåserepublikken, anlagt på det sted for lidt over 60 år siden.


Dines Bogø på Wiedergården, Dragør. Foto af: Dragør News

Om Dines Bogø

Dines Bogø har bidraget med tæt på 1.000 artikler til aviser og fagblade, 40 bøger om lokalhistorier og besættelsen, afholdt 441 foredrag og byvandringer om 40-50 forskellige emner.

Læs mere på hans hjemmesider:
Dobbeltmordet.dk
Beretning.dk
Din-Bog.dk
Lokalhistorier.dk
Sydamager.dk
Kriminalsager.dk

Del dette opslag: