Skærpet tilsyn i et af kommunes dagstilbud

I 2023 fik en af Dragør Kommunes institutioner en negativ vurdering under et uanmeldt tilsynsbesøg.
Billede af Marjon Besteman fra Pixabay
Billede af Marjon Besteman fra Pixabay

I løbet af 2023 blev alle dagtilbud i Dragør Kommune underlagt uanmeldte tilsynsbesøg. Resultaterne viste generelt en overholdelse af Dagtilbudsloven og Dragør Kommunes kvalitetskrav, dog med undtagelse af Nordstrandens vuggestue.

I Børne-, Fritids- og Kulturudvalget – Havnestuens referat fra februar 2024 kan man læse, at Nordstrandens vuggestue ikke havde tilstrækkeligt med pædagogisk uddannede ansatte til at imødekomme kommunens krav til kvalitet. Dette er sket på baggrund af stor udskiftning i personalegruppen og et lederskifte i institutionen.

I samarbejde med kommunens forvaltning og vuggestuens ledelse er der blevet udarbejdet en handleplan for at sikre, at institutionen fremadrettet opfylder kommunens krav. Forældrebestyrelsen er også blevet inddraget i denne proces og er orienteret om situationen og de planlagte tiltag.

Projektet blevet tilknyttet en inklusionskonsulent for at sikre, at institutionen kommer i mål med Dragør Kommunes kvalitetskrav.

Dragør Kommune melder om positiv udvikling, da vuggestuen allerede i starten af 2024 har ansat flere pædagoger for at imødekomme kravene.

Del dette opslag: