Villa Pynten, Løkkerenden 3 eller Stettinstræde 15?

Dines Bogø har igen været på udflugt i Dragør. Denne gang får vi hele historien om Villa Pynten og dens placering.
Farvelagt postkort Ca. 1930. Ud for "Villa Pynten"
Farvelagt postkort Ca. 1930. Ud for "Villa Pynten"
20220815 DB korr | foto fra dragørnews.dk

Velkommen til “I Byen med Bogø“, hvor Dines Bogø byder ind med små lokale historier og fortællinger fra Dragør og omegn.


Dragør er opdelt i forskellige området. “Den ældre Bydel”, Nordstranden, Sydstranden, Aflandshage m.v.

Nord for Den gamle Bydel er områderne igen opdelt i Fristranden, Nordstranden m.v.

Langs kysten var der i 1800-tallet solgt enkelte lodder, såkaldt “havelodder” til beboerne i Dragør Gamle Bydel.

Dyrlæge Fritz Julius Madsen havde i 1887 købt Dragørgård, hvor han cirka 20 år senere, omkring 1910, udstykkede dele af Nordstranden. Frits Julius var søn af Lars Madsen, der var vært på Dragør Strandhotel, men oprindeligt kom fra Slagelse.

Villa Pynten

Lige på grænsen mellem Den gamle Bydel og Fristranden ligger “Villa Pynten”. Bygmester Thorvald Ferdinand Charles Hansen (1871-1946) købte den 26. august 1910 grunden af fabrikant Wilhelm Wieder.

På en måde hører villaen mere til grundejerforeningen “Løkken”, da Charles Hansen, der opførte villaen også havde opkøbt de omkringliggende grunde.

Villaen er opført på en af nævnte “havelodder”, nemlig matrikelnummer 53b, der havde tilhørt familien i Strandgade 9. Havelodden var solgt til skibsfører Jens Eriksen og det var dennes arvinger, der solgte grunden i 1904 til fabrikant Wieder.

Tegning 1. På de oprindelige tegninger, der er lavet af murermester Carl Semberlund i august 1911, er indgangen mellem de to små vinduer. Tegning 2 er fra 1949 med ændret indgang.

Udstykningen “Løkken”

Sammen med fabrikant Hans Adolph Frederik Lohmann (1861-1932) udstykkede Charles Hansen grunde i 1912. Aage Madsen og murermester Carl Semberlund var også med i selskabet, der udstykkede, der opførte flere villaer med videresalg for øje.

(Klik for stor) Selvfølgelig boede Charles Hansen på Charles Hansens Vej. Vejen han selv havde navngivet. Men adressen blev senere lavet om til Stettinstræde 15 (eksemplet fra 1968), da ejendommen IKKE lå på selve Charles Hansens Vej. Senere er adressen ændret til Løkkerenden 3 (eksempel 1993). Billede fra Kraks Vejvisere.

Det er i dag vejene Charles Hansens Vej, Dagmarsvej, Annasvej og sydlige del af Øresunds Allé. De to udstykkere havde selv valgt vejnavnene. Dagmarsvej er opkaldt efter Lohammns hustru Dagmar Henriette Jensine og Annasvej er opkaldt efter Charles Hansens hustru Anna Emilie.

Ingen tvivl om, at Charles Hansen var glad for sit sommerhus og Dragør. I en sang om Charles Hansen hed det: “Når blot til Dragør ud han komme kan, der føler han sig som en fisk i vand.”

I juni 1941 indgik Lohmanns Allé i Øresunds Allé (sydlig del til lidt nord for Annasvej). Nr. 7 og 8 på Løkkevej er en del af udstykningen “Løkken”. Hele Løkkevej hed før ca. 1930 “Aage Madsens Vej”. Da man fik F.J. Madsens Vej i 1934, kunne man ikke have to veje med Madsen. Murermester Carl Semberlund, der oprindelig var med ved udstykningen, fik aldrig et vejnavn.

Lysthuset

Semberlund tegnede havepavillonen til Charles Hansen. Den blev opsat i 1912. En del år efter blev det første stykke af Strandstien anlagt med stengærde m.v. Flere andre pavilloner på Strandstien er udført efter Semberlunds tegning. (Tegning fra bogen “Fredning og Bevaring” fra 2010 skrevet af Poul Himmelstrup og tegning i Dragør Kommunes Bygningsarkiv, der ikke svarer til de faktiske forhold).

Tegning 1: Tegning i Dragør Kommunes Bygningsarkiv (der ikke svarer til de faktiske forhold). Tegning 2: Tegning fra bogen “Fredning og Bevaring” fra 2010 skrevet af Poul Himmelstrup.

Flere tilsvarende pavilloner er opført i ældre og nyere tid efter de tegninger.

I vejen for Amagerbanen

Lysthuset ligger lidt underligt tilbagetrukket på grunden, men det er der en forklaring på.

Som omtalt andre steder havde Amagerbanen planer allerede i 1906 om at fortsætte deres sporanlæg fra Dragør station til havnen ud for Strandhotellet. Man eksproprierede arealet til banen og ud for “Villa Pynten” og to naboejendomme mod syd, blev der fyldt op i Øresund for at banen kunne få det rigtige sving.

Grundejerne måtte selvfølgelig ikke bygge på det areal, men indtil Havnebanen skulle etableres, kunne man leje arealet af Amagerbanen for det symbolske beløb af 2 kr. årligt. Arealet skulle holdes pænt og rydeligt fastholdt Amagerbanen.

Enkelte fik lov til at opføre mindre bygninger, der øjeblikkelig skulle fjernes, hvis/når Amagerbanen skulle bruge arealet.

Billede 1: Amagerbanens aldrig udførte “Havnebane”. Arealet var eksproprieret, men man kunne leje det areal, der passerede over en grund for 2 kr. årligt. En funktionær fra Amagerbanen kom rundt en gang om året og hentede 2 kr. hos 10 grundejere. Fra 1906 til 1970 var havnebanearealet udlånt og der måtte ikke bygges på det areal. (1931. Geodata). Billede 2: Havnebanen er opgivet og i midten af halvfjerderne udstykkes banen i smådele, der efterfølgende tilbydes grundejerne.(1982. Geodata).

I tresserne købte Dragør Kommune “Havnesporarealet” af Amagerbanen og ca. 10 år senere kunne grundejerne købe det areal, de hidtil havde lejet og nu sammenlægge det med deres øvrige grundareal. Forbud mod bebyggelse på det tilkøbte areal blev selvfølgelig ophævet.

Matrikelnummer. 83b blev på den måde udvidet fra 226 m2 til 393 m2.

Billede 1: Charles Hansen holdt meget af Dragør og sommerhuset. I 1923 fik han som gave et maleri af huset. Billede 2: I 1932 fik han igen som gave et maleri af huset. Til venstre på stien ses en mur. Det er sommerhuset “Strandhjem”, der blev nedrevet i 1968.

Strandstien

Den private forening “Dragørs Fremme” fik omkring 1918 Dragør Byforstandskabs tilladelse (se brevet) til, at anlægge en spadserersti fra Dragør Havn nordpå.

Det foregik ikke helt uden problemer, da flere sommerhusejere havde flyttet deres strandgrund “et stykke ud i Øresund”. Fabrikant Lohmann, der i 1912 havde købt grunden Charles Hansens Vej 7 og opført sin villa “Osnok”, mente, at han havde ret til at afspærre stien, så den ikke kunne videreføres.

Ved udstykningen havde Lohmann og Hansen også anført, at alle de nye ejere af de udstykkede grunde havde “strandret”.

I 1906 blev Madsens Krog (bugten ved Kajakklubben) opfyldt. I litteraturen står der, at strømforhold var årsag til, at der samlede sig ildelugtende tang m.v. Årsagen er nok nærmere, at Amagerbanen fyldte op, da det var her Havnebanen skulle ligge.

Nye ejere

Bygherren Charles Hansens to sønner Ewald og Robert byggede deres sommerhuse på Øresunds Allé.

Da Charles Hansen døde i 1946 overtog malermester Robert Hansen sin fars ejendom, men solgte den allerede i 1949 til motorcykelforhandler A.J. Holm.

I 1983 sælger A.J. Holms enke villaen til svogers søn mekaniker Erling Holm.

I 2021 vælger Bende og Erling Holm at flytte til en nærliggende ejerlejlighed.

Revisor Lennart Gutfelt fra Øresunds Allé søger noget mindre. Han køber huset på Løkkerenden for at bevare det og evt. selv flytte ind.


Om Dines Bogø

Dines Bogø har bidraget med tæt på 1.000 artikler til aviser og fagblade, 40 bøger om lokalhistorier og besættelsen, afholdt 441 foredrag og byvandringer om 40-50 forskellige emner.

Læs mere på hans hjemmesider:
Dobbeltmordet.dk
Beretning.dk
Din-Bog.dk
Lokalhistorier.dk
Sydamager.dk
Kriminalsager.dk

Dines Bogø på Wiedergården, Dragør. Foto af: Dragør News
Del dette opslag: