En julehilsen fra Dragør Kommunalbestyrelse

Vi har modtaget en julehilsen fra Kommunalbestyrelsen i Dragør. Læs om året, der gik, og hvad fremtiden bringer for Dragør. Glædelig jul!
Foto: Peter Bech
Foto: Peter Bech

Dragør News har modtaget en julehilsen fra fire af partierne i Dragør Kommunalbestyrelse. Hver af dem deler sit syn på Dragør, både med refleksioner fra 2023 og visioner for, hvad fremtiden skal bringe.

Logo High Centreret RacingGreen RGB | foto fra dragørnews.dk

Julehilsen fra Borgmester Kenneth Gøtterup og det Konservative Folkeparti

Den Konservative Folkeparti

Først og fremmest vil den konservative gruppe og partiforening i Dragør, ønske alle en glædelig jul. Når vi kigger tilbage på året der er gået og vi nu er to år inde i valgperioden, er det også tid til at se på nogle af de ting har fået gennemført.

Det har været to travle år og mange ting kunne fremhæves, for der er truffet mange gode og nye beslutninger for Dragør.

Men vi vil særligt fremhæve:

 • Godt samarbejdsklima i kommunalbestyrelsen, hvor der samarbejdes på tværs af alle partier, ligesom der er brede forlig i beslutningerne.
 • Kystsikring, hvor vi har sikret at Dragør er omfattet af den statslige forundersøgelse.
 • Etablering af fjernvarmeselskab med Tårnby Forsyning.
 • Økonomi, hvor vi både har fået afdraget på langsigtet gæld, styrket kassebeholdningen og sikret budgetoverholdelse i 2022 ligesom det forventes at budgettet for 2023 holder.
 • Tennisklubben er sikret en 30 årig lejekontrakt og kan blive liggende på Engvej.
 • Ældresagen har vi indgået et strategisk partnerskab med for at udvikle og kvalificere indsatserne på ældreområdet.
 • Styrket eksternt samarbejde, hvor Dragør kommune nu er synlig i presse og medier, og har deltaget som oplægsholdere på konferencer mv. Herunder også et styrket samarbejde med Tårnby kommune.
 • Analyser af de sociale områder, hvor det har vist sig, at der mulighed for effektiviseringer.
 • Brugerrådet på havnen er blevet genetableret.
 • Badehotellet har fået ny lokalplan og kan nu gå i gang med udvidelse.
 • Under temaet ”det gode liv” har vi sat fokus på trivsel og miljø på plejehjemmet og hvad et gode liv er, når man flytter ind på plejehjemmet.
 • Ung Dragør er et nyt tilbud som er sammenlægning af Klub Dragør og Ungdomsskolen og som er i fuld gang med at lave et nyt ungetilbud i Dragør.
 • Svømmehal har været under forandring, som medvirker til, at vi for samme midler der har været anvendt hidtil, kan holde mere åbent for offentligheden. Allerede i år har der været længere åbent op mod sommerferien og der er åbent mellem jul og nytår.
 • Turist strategien er blevet revideret og der er nedsat et nyt turistråd. Ligeledes er processen om en ny erhvervsstrategi skudt i gang.
 • Der er indgået forlig om havnens udvikling og det betyder at værftet kommer i offentlig udbud i januar 2024.
 • Der er indledt forhandlinger med Lufthavnen om håndtering af PFAS forureningen. Disse forhandlinger er fortsat i gang.

Venlig hilsen
Kenneth Gøtterup


Julehilsen fra Helle Barth, Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, Erik Skovgaard Nielsen og Venstre

logo ikon 330x330 removebg preview 1 | foto fra dragørnews.dk

Venstre

For Venstre har det været afgørende, at vi har taget gode initiativer på børne- og ungeområdet. Det har sikret en mere stabil drift og økonomi på skoleområdet og styrket en forebyggende indsats og øget trivsel med tilførsel af ekstra økonomiske ressourcer. Herunder også, at det er lykkedes at sikre yderligere midler til specialundervisningen på 3,0 mio. kr. og 4,7 mio. kr. til etableringen af en specialrækkeklasse. Hertil kommer strukturændringerne i UngDragør, som peger fremad.

I relation til kystsikringen har vi lagt meget vægt på, at Dragør Kommune kommer med i arbejdet for udvikling af en samlet løsning for hovedstadsområdet sammen med staten og nabokommunerne – det er nu lykkedes. Endelig er vi tilfredse med, at der er kommet gang i planlægningen af omstillingen væk fra naturgas og over til andre varmekilder.

Fremadrettet vil vi arbejde for, at vi får sat gang i mere aktivitet på by- og boligudviklingen, herunder en tilpasning til de ændringer i befolkningssammensætningen, som vi kommer til at se de kommende år, ikke mindst i relation til flere ældre medborgere. Det stiller krav til flere boliger som er egnede til seniorer – herunder udvidelse i antallet af plejeboliger. Vi ser det også som vigtigt, at vi ser på klimasikringen af kommunen generelt – vi har udfordringer med vand udefra, nedefra og ovenfra.

Endelig vil vi arbejde for en fortsat effektivisering af kommunens drift og fastholdelse af en attraktiv kommune. Det er nødvendigt for at sikre det gode liv for borgerne i Dragør Kommune – hele livet!

Glædelig jul til hele Dragør.

Hilsen
Helle Barth, kommunalbestyrelsesmedlem, Venstre
Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, kommunalbestyrelsesmedlem, Venstre
Erik Skovgaard Nielsen, formand for Venstre i Dragør


241075188 207173108108383 1935858912099700399 n 2 | foto fra dragørnews.dk

Julehilsen fra Kristine Bak, Peter Læssøe og Liste T

Liste T

Liste T nu og i fremtiden
Dragør News har bedt os om at beskrive hvad vi har opnået indtil videre i denne valgperiode og hvad vi vil arbejde for frem mod næste kommunalvalg i 2025 – og det gør vi gerne.

Liste T i positiv kritisk opposition
Vores primære fokus indtil videre i denne valgperiode har været at være den kritiske opposition med argumenterne i orden. Det er vigtigt for borgerne, at de informationer borgmesteren løbende sender til borgerne sættes under lup. Det er sjældent, at en borgmester nævner de ting, som man ikke lykkes med.

Det er ligeledes vigtigt for Liste T, at vi arbejder godt sammen i kommunalbestyrelsen. Man skal kunne snakke ordentligt sammen, selvom man politisk er uenige.

Status
Der er mange ting, der ikke er lykkedes for borgmesteren og det skal vi nok komme tilbage med i Dragør News. Det kommer til at ske i det nye år.

Liste T’s prioriteringer
Vores primære fokus er på at sikre ordentlige forhold for Dragørs børn og unge. Vores holdning er, at vi skal prioritere børnene fra de fødes til de bliver til dygtige unge mennesker, der trives og er klar til de voksnes udfordringer. Det er her vi vil sætte de fleste kræfter og ressourcer ind.

En væsentlig brik i at løse denne spændende udfordring er glade og kompetente medarbejdere. Vi skal sikre, at medarbejderne trives, så de har lyst til at blive og samtidig har lyst til at blive dygtigere.

Glædelig jul og godt nytår til alle i Dragør Kommune

Kristine Bak – formand for Liste T
Peter Læssøe – gruppeformand for Liste T


Julehilsen fra Flemming Blønd, Tommas Thomsen og Sydamagerlisten

sydamagerlisten logo 1 | foto fra dragørnews.dk

Sydamagerlisten

Sydamagerlisten ønsker alle Dragørs borgere en rigtig god og velsignet jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Vi kan alle glæde os over, at kommunen i 2023 – helt ekstraordinært – fik tilført 50 mio kr til den trængte kommunekasse. Det betød, at vi – indtil videre – er sluppet for yderligere nedskæringer på vores velfærdsområder.

Vi kan også glæde os over, at vi på flere områder har fået udbygget og styrket vores gode samarbejde med vores nabo Tårnby kommune, at vi er trådt ind i et samarbejde med bl.a. Staten og vore nærmeste kystkommuner om en fremtidig kystsikring, at inflationen og gaspriserne er faldet markant ,og at der igen er tæt på fuld beskæftigelse i Dragør.

I 2024 ser vi frem til, at kommunen kommer effektivt igang med vores kystsikring, vores fjernvarmeforsyning, vores værftsgrund, vores Krudthus, planlagte cykelstier og – som noget helt nyt – omsider får brugt de mange uforbrugte mio kr, som for længst er afsat til anlæg og vedligeholdelse.

Kort sagt Sydamagerlisten ønsker et Dragør i udvikling – ikke i afvikling.

De allerbedste jule- og nytårshilsener fra
Sydamagerlisten (L).
Flemming Blønd
Medlem af kommunalbestyrelsen
Tommas Thomsen
Formand Dragør

Del dette opslag: