Fjernvarme: Pulje er søgt igen

Fjernvarmepuljen er blevet forlænget. Dragør Kommune har ansøgt om 71 millioner kroner for at sikre implementeringen af fjernvarme til borgerne i Dragør. Vi krydser fingre!
Image by Freepik
Image by Freepik

Dragør Fjernvarme har søgt om tilskud på 71,4 mio. kr. til udrulning af fjernvarme i Dragør Kommune fra statens fjernvarmepulje i 2024. Det skete torsdag den 1. februar 2024, da fjernvarmepuljen åbnede for ansøgninger.

Nye penge i puljen

Folketinget besluttede i forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2024 at forlænge statens fjernvarmepulje med ét år i 2024. Målet med puljen er at understøtte udrulning af fjernvarmenettet og give støtte til, at flere projekter bliver rentable at fuldføre for landets fjernvarmeselskaber.

Der er afsat 150 mio. kr. i 2024 til formålet.

Dragør Fjernvarme har søgt igen

Torsdag den 1. februar 2024 åbnede fjernvarmepuljen så for ansøgninger.

Her indgav Dragør Fjernvarme en ansøgning på baggrund af det projekt, som Klima-, By- og Erhvervsudvalget myndighedsgodkendte op til sommeren sidste år, men som i november 2023 fik afslag på støtte, da puljen sidste år var løbet tør for penge.

”Vi har stadig et rigtig godt projekt, der bidrager til den grønne omstilling og til at udfase naturgas. Derfor håber jeg også på Dragørborgernes vegne, at projektet kommer i betragtning til støtte denne gang,” siger borgmester Kenneth Gøtterup og pointerer:

”Særligt når vi tager i betragtning, at regeringen har pålagt kommunerne at udarbejde varmeplaner og fjernvarmeprojekter til at udfase fossile brændsler som naturgas.”

Konkret har Dragør Fjernvarme søgt om støtte på 71,4 mio. kr. Det svarer til et fast beløb på 15.000 kr. pr. konverteret olie- eller gasfyr i Dragør.

”Der er ikke nogen garanti for, at Dragørborgerne kommer til at nyde godt af tilskud fra dette års pulje. Hvis alle, som fik afslag sidste år, søger igen, vil puljen være tømt, nærmest så snart den åbner,” siger Kenneth Gøtterup.

Sidste års efterspørgsel efter økonomisk støtte fra fjernvarmepuljen var da også meget stor. Det resulterede i, at der blev givet afslag til ansøgninger for 313 mio. kr.

”I udgangspunktet er det utilfredsstillende, at der kun er sat 150 mio. kr. af i statens pulje, selvom kommunerne har peget på et behov i 2024 for mindst 450 mio. kr. Det hænger jo helt ikke sammen,” pointerer Kenneth Gøtterup.

Besked ventes til marts

Hvis projektet ikke får del i puljemidlerne, skal rådgiverne udarbejde et alternativt projektforslag til godkendelse i Dragør Kommune. Det vil betyde mindre fordelagtige priser for fjernvarme for de fremtidige fjernvarmekunder i kommunen.

”Vi forventer at få besked i løbet af marts måned, om projektet får del i puljen for 2024. Derefter kan Tårnby Forsyning fortsætte planerne med at rulle fjernvarmen ud til borgerne i Dragør – eventuelt med et justeret og myndighedsgodkendt fjernvarmeprojekt,” slutter borgmesteren.

Del dette opslag: