Her går grænsen for Dragør Kommune

Pr. 1. april 1974 blev Dragør og Store Magleby kommuner sammenlagt. Kommunenavnet blev Dragør, men rådhuset lå i Store Magleby. Læs mere om grænserne gennem tiden her.
Dragør Kommunens Byvåben. Foto: Dines Bogø.
Dragør Kommunens Byvåben. Foto: Dines Bogø.
20220815 DB korr | foto fra dragørnews.dk

Velkommen til “I Byen med Bogø“, hvor Dines Bogø byder ind med små lokale historier og fortællinger fra Dragør og omegn.

I år er det 50 år siden Dragør Kommune, som vi kender den i dag, blev dannet i 1974. I anledning af dette, har Dines Bogø lavet en artikelserie med fokus på perioden omkring sammenlægningen. Her fortælles der om de ting, der skete for 50 år siden ved grænsen for Dragør Kommune.

For 50 år siden ved grænsen

Pr. 1. april 1974 blev Dragør og Store Magleby kommuner sammenlagt. Kommunenavnet blev Dragør, men rådhuset lå i Store Magleby. Enkelte kommunale afdelinger forblev på Stationsvej i og ved ”Det gamle Rådhus”.

Den gamle kommunegrænse blev slettet, men forsvandt alle spor så?

I dag finder man stadig den gamle kommunegrænse, fordi Dragør Kirkesogn, der blev udskilt den 9. november 1954 fra Store Magleby Kirkesogn, følger den gamle kommunegrænse.

1500-tallet

Den gamle Dragør Kommune var tilbage i 1500-tallet en del af Store Magleby. Senere med en slags selvstyre i forhold til Store Magleby.

1810

Fra 1810 blev Dragør By udvidet med 200 tønder jordarealer mod nord og syd fra Store Magleby.

1910

Fra 1910 havde Dragør sin egen Kommunalbestyrelse. Præcis den 1. april 1914 blev de omtalte arealer 100% en del af Dragør Kommune, da Kong Chr. X godkendte overdragelsen. Nøjagtig 60 år efter blev de to kommuner sammenlagt den 1. april 1974.

Allerede i 1925 var mange telefonabonnenter i Store Magleby under kraftige protester blevet tvangsflyttet til Dragør Telefoncentral på Stationsvej 8.

1974

Ved sammenlægningen den 1. april 1974 blev postdistrikt 2792 Store Magleby desuden nedlagt.

At 2791 Dragør er et meget stort postdistrikt, ser man på kortet, hvor det dækker helt til 4670 Klippinge på Stevns. Omkring halvdelen af Københavns Lufthavn er også 2791 Dragør.

2024

Til daglig bemærker man kun en nuværende kommunegrænse, når man passerer skilte på Englandsvej, Kystvejen, Tømmerupvej og Skovvej/Kongelundsvej.

Den gamle kommunegrænse genfinder man kun på matrikelkort, hvor man kan se, at man enten hører til Store Magleby By eller Dragør By.

En mere synlig daglig historisk markering er husnumrene. I gamle Dragør Kommune havde man såkaldt ”omvendte husnumre”.

”Det omvendte princip” anvendes i det der før 1974 var gl. Dragør kommune. Kendt husrække på Strandlinien 51-39. Foto: Dines Bogø, 2007.

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

§ 16. Husnumre fastsættes således, at hvert husnummer kun forekommer en gang for den pågældende navngivne vej.

Stk. 2. Husnumre fastsættes i stigende rækkefølge langs vejen, idet ulige husnumre anvendes i venstre vejside set fra husnumrenes start, mens lige husnumre anvendes i højre vejside, jf. dog § 17. Såfremt husnummereringen i det pågældende område allerede er foretaget efter det omvendte princip, bør dette dog fortsat følges.

Ved de store kommunesammenlægninger i halvfjerdserne, var det kun få steder at man ensrettede husnumre ved sammenlægningen.

I den nye sammenlagte Dragør Kommune valgte man at beholde retvendte og omvendte husnumre samt at beholde de oprindelige mangeartede vejskilte.

Om Dines Bogø

Dines Bogø har bidraget med tæt på 1.000 artikler til aviser og fagblade, 40 bøger om lokalhistorier og besættelsen, afholdt 441 foredrag og byvandringer om 40-50 forskellige emner.

Læs mere på hans hjemmesider:
Dobbeltmordet.dk
Beretning.dk
Din-Bog.dk
Lokalhistorier.dk
Sydamager.dk
Kriminalsager.dk

Dines Bogø på Wiedergården, Dragør. Foto af: Dragør News
Del dette opslag: