Kommunens fokus på Kystbeskyttelse i Dragør

På det kommende møde den 25. april 2024 vil der blive truffet afgørende beslutninger om frigivelse af anlægsmidler til Kystbeskyttelse. Læs mere om kommunens fokus på Kystbeskyttelse i Dragør.
Nej ikke et forhøjet dige. Der arbejdes med kloakledninger på Nordre Tangvej 20. Foto: Dines Bogø.
Nej ikke et forhøjet dige. Der arbejdes med kloakledninger på Nordre Tangvej 20. Foto: Dines Bogø.

Kommunens fokus på Kystbeskyttelse i Dragør

Dragør Kommune står over for et væsentligt projekt, der involverer kystbeskyttelse, med planlagte møder og beslutninger, der vil forme fremtidens landskab og sikkerhed for borgere tæt på kysten.

På det kommende kommunalbestyrelsesmøde den 25. april 2024 vil der blive truffet afgørende beslutninger om frigivelse af anlægsmidler til projektet.

Tidslinje for Kystbeskyttelsesprojektet i Dragør Kommune

  • 2023: Dragør Kommune igangsatte EU-udbud og valgte rådgivningsfirmaerne Arkitema, COWI, og IS IT A BIRD til at udvikle kystbeskyttelsesprojektet.
  • April 2024: Klima-, By- og Erhvervsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler frigivelse af anlægsmidler til fortsat projektudvikling.
  • 25. April 2024: Kommunalbestyrelsen mødes for at træffe beslutning om frigivelse af 2 millioner kr. til projektet.
  • Maj 2024: Offentliggørelse af løsningskatalog på kommunens hjemmeside og afholdelse af borgerdialog for at indsamle feedback.
  • Juni-Juli 2024: Rådgivere opdaterer løsningerne baseret på input fra borgerdialog og myndigheder.
  • September 2024: Åben dialog til præsentation af løsninger i dispositionsforslaget for interesserede borgere.
  • November 2024: Politisk behandling af dispositionsforslaget efter et temamøde for kommunalbestyrelsens medlemmer.

    Denne tidslinje giver et overblik over de vigtige milepæle i kystbeskyttelsesprojektets udvikling og realisering i Dragør Kommune, men kan nå at ændre sig undervejs.

Baggrund for projektet

I 2023 igangsatte Dragør Kommune et EU-udbud om rådgivningsydelser til kystbeskyttelse, hvor Arkitema, COWI, og IS IT A BIRD blev valgt til at videreudvikle kystbeskyttelsesprojektet.

Disse firmaer skal levere rådgivning og udarbejdelse af forslag til konkrete løsninger for områderne Søvang, Kongelunden og Sydvestpynten.

Økonomisk overblik

Administrationen anmoder om en anlægsbevilling på 2 millioner kr. for 2024 til fortsat udvikling af kystbeskyttelsesinitiativet.

Dette beløb suppleres af tidligere tilsagn fra Realdania og Kystdirektoratet, som støtter både projektudviklingen og den egentlige realisering af kystbeskyttelsen.

Borgerinddragelse og planlægning

Kommunen har gennemført en række dialogmøder med grundejere og har afholdt åbne projektkontorer, hvor omkring 100 borgere deltog.

Denne tidlige inddragelse sigter mod at informere og modtage input fra lokalsamfundet, hvilket vil blive inkorporeret i de kommende løsningsforslag.

Næste skridt i processen

Efter kommunalbestyrelsens møde vil der være en fortsat offentlig dialog om de foreslåede løsninger med planlagte aktiviteter gennem resten af året.

Disse inkluderer offentliggørelse af et løsningskatalog på kommunens hjemmeside og en borgerdialog i maj, hvor der inviteres til feedback på de præsenterede løsninger.

Langsigtede planer og vision

Kystbeskyttelsesprojektet er en del af en større strategi, som er fastlagt i planstrategien fra 2019, forslaget til Kommuneplan 2022, og Risikostyringsplanen fra 2021.

Disse dokumenter skitserer kommunens prioriteter og den ønskede retning for at sikre mod fremtidige klimaændringer og øgede vejrbegivenheder.

Afsluttende overvejelser

Den kommende periode vil være kritisk for at sikre, at alle nødvendige tiltag og finansieringsmuligheder er på plads for at fremme dette vitalt vigtige projekt for Dragør Kommune.

Borgernes fortsatte engagement og støtte vil være afgørende for at opnå en vellykket implementering af kystbeskyttelsesplanerne.

Del dette opslag: