Borgmesterens Nyhedsbrev d. 15/11-2023

Så blev det igen tid til Borgmesterens Nyhedsbrev. Inden længe er vi på vej ind i den hyggelige december måned, og forberedelserne i Dragør er i fuld gang.
Kenneth Gøtterup, Borgmester, Dragør. Foto: Dragør Kommune
Kenneth Gøtterup, Borgmester, Dragør. Foto: Dragør Kommune

Lørdag den 25. november åbner julemarkedet, og vi kan sammen tænde lyset på byens juletræ. Det bliver igen i år en dejlig og stemningsfuld måned – og samtidig optager DR afsnittene til næste års julekalender.

Kyst

Vi er nu delvist kommet på den anden side af weekenden med stormfloden. 
Beboerne på Sydvestpynten har stadig følger af skaderne, og huse skal renoveres efter skaderne. Naturskaderådet har efterfølgende afgjort, at kysten mellem Avedøre Holme og Dragør Havn også er omfattet af stormflodsområdet. 

Jeg har sammen med mine borgmesterkolleger fra København, Hvidovre og Tårnby udsendt en opfordring til at styrke den statslige løsning og finansiering. TV2 Kosmopol havde onsdag den 8. november en udsendelse om dette, hvor miljøministeren udsendte positive signaler. 

Rigtigt mange borgere efterspørger status på kystsikringen og den videre proces. Kystsikring er et så stort tema, at jeg vil komme med et særskilt læserbrev om status på kommunalbestyrelsens og den statslige arbejdsgruppes arbejde i et af de kommende numre af Dragør Nyt. 

Gymnasievalg

Mandag den 30. oktober havde jeg foretræde for børne- og undervisningsministeren Mattias Tesfaye. 
Her fremlagde jeg problemstillingen med, at Dragørs unge er dårligere stillet end andre kommuners unge. 

Vi havde en god drøftelse af problematikken, og jeg oplevede en reel lydhørhed for problematikken. Man er fra centralt hold ved at se på fordelingskriterierne, og om disse skal ændres. 

Dragørs udfordring og mine bemærkninger vil blive videregivet og indgå i de videre drøftelser. Det er dog en lang proces. For kriterierne når ikke at blive ændret til næste års gymnasieoptag. 

Fra rådhuset vil vi følge arbejdet tæt og blive ved med at påvirke beslutningstagerne. Om det rækker til en god løsning for Dragør, må tiden vise – men vi giver ikke op.

Erhvervsstrategi

Vi skal have en ny erhvervsstrategi for Dragør. På erhvervssiden er vi lidt anderledes end andre kommuner, idet vi ikke har større erhvervsvirksomheder og tungt produktionserhverv med mere. 

Men samspillet mellem Dragørs erhvervsliv og kommunen er vigtig. Og vi ønsker at skabe et nyt samarbejde og en ny strategi. Derfor er vi gået i dialog med både Dragør Erhverv og andre erhvervsdrivende i Dragør. Onsdag den 22. november holder vi den første temaaften, hvor vi skal drøfte erhvervsudvikling og Dragørs fremtid. Det sker i Framehouse. Hold øje med annoncen på side 3 i ugens Dragør Nyt. Jeg håber, du vil tage dig tid til at deltage og bidrage til denne vigtige dialog. 

Strandparken

Både Boligselskabet Strandparken og Engparken skal igennem en helhedsrenovering i de kommende år. I Strandparken er det Afdeling 1 og 5, der skal renoveres. 

Dragør Kommune har givet tilladelse til, at begge boligselskaber kan undlade at leje ledige lejligheder ud, så de har ledige boliger til genhusning. 

Strandparken har søgt om to yderligere tiltag. Det ene er, at kommunen frasiger sig sin kommunale anvisningsret med at kunne få tildelt hver fjerde ledige bolig. Og det andet er, at de ønsker at have en mulighed for, at kunne opstille 6–12 pavilloner på det grønne areal ved Hvidtjørnen, hvis de kommer i bekneb for ledige boliger. 

Et flertal i kommunalbestyrelsen har sagt nej til at frasige sig den kommunale anvisningsret, da kommunen har brug for boliger til borgere i akut bolignød. Og et flertal har sagt nej til pavilloner ved Hvidtjørnen med den begrundelse, at der er plads på Strandparkens egne grønne arealer. 

Foretræde for ældreudvalget

Tidligere på måneden var jeg af landsorganisationen »Cykling uden alder« inviteret med til foretræde for Folketingets ældreudvalg. 

Jeg var inviteret med for at fortælle om, hvordan Cykling uden alder virker i Dragør, set fra min stol. 
Mine budskaber var blandt andet, at det er et fantastisk tilbud. Det trækker frivillige af begge køn til, det er let at være frivillig, og det giver en stor livsglæde hos de ældre, der kommer på tur. Vores caféer, restauranter og erhvervsliv bakker op – og de ældre oplever igen at være en del af lokalsamfundet, som de har været det i mange år, før de flyttede på plejehjem, og endelig er plejehjemmet blevet synlig i lokalsamfundet. 

Ældreudvalget udtrykte interesse for at modtage en invitation, næste gang Cykling uden alder skal til kaffe på rådhuset.


Svømmehal

Ved budgetvedtagelsen for 2023 blev det besluttet, at det skulle vurderes, om svømmehallen kan have en øget offentlig åbningstid inden for de eksisterende ressourcer. 

Politisk har der været et ønske om mulighederne for at skabe mere åbningstid for offentligheden, og ledelsen har derfor fået til opgave at revurdere organiseringen i Hollænderhallen med et fokus på øget åbningstid. 

Det har vist sig at være muligt, og allerede i sommeren 2023 havde svømmehallen åbent tre uger ekstra op mod sommerferien. 

I den samlede vurdering af de nuværende ressourcer har det vist sig, at svømmehallen godt kan holde mere åbent for offentligheden. Derfor har der i perioden frem til fredag den 10. november været en høring blandt klubberne om øget åbningstid, da det for resten af sæsonen frem til sommeren 2024 kan betyde, at der også vil være åbent for offentligheden, mens svømmeklubben har undervisning. 
Børne-, Fritids- og Kulturudvalget skal i december måned træffe beslutning om øget åbningstid resten af denne sæson. 

I foråret, når banetider skal fordeles til den kommende sæson, skal der tages stilling til, på hvilke dage og tidspunkter man fremover og permanent ønsker den øgede åbningstid lagt.

Svømmehallen blev bygget til borgerne, men i mange år har vi fordelt banetider efter, hvordan vi altid har gjort. Nu viser det sig, at der kan ændres på organiseringen, så der kan være mere åbent for offentligheden. Derfor pågår der et vigtigt arbejde om, hvornår den offentlige åbningstid kan lægges fra efteråret 2024, så borgerne tilgodeses bedst muligt. 

Venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Borgmester

Del dette opslag: